Helt legitimt

GRÆNSEDRAGNING:Det er vigtigt og legitimt, at vi forstår at trække fornuftige grænser indbyrdes, så vi ikke invaderer hinanden i grænseløshed. Så kan vi udstøde i stedet for gensidig respekt. Vi har lov til at sætte grænser, hvis vore grænser overskrides i bevidst ondskab. Ellers bliver vi let ofre for allehånde hensigter, der kan bringe os i stærk forlegenhed. Samtidig må vi handle i god tro og på tillid, som K.E. Løgstrup kaldte de suveræne livsytringer, der giver håb og mening, især når vi trækker de grænser, der også gælder almenvellet.