Helt ligeglade med politiet

Unge knallertkørere ræser videre, selvom de netop er blevet knaldet

Så­dan fo­re­går det, når po­li­ti­et kon­trol­le­rer knal­ler­ter. Et rul­le­bånd af­slø­rer, om has­tig­he­den er over de til­lad­te 30, hvor­ef­ter de nær­me­re un­der­sø­gel­ser af­slø­rer hvor­for.ar­kiv­fo­to: daniel mik­kel­sen

Så­dan fo­re­går det, når po­li­ti­et kon­trol­le­rer knal­ler­ter. Et rul­le­bånd af­slø­rer, om has­tig­he­den er over de til­lad­te 30, hvor­ef­ter de nær­me­re un­der­sø­gel­ser af­slø­rer hvor­for.ar­kiv­fo­to: daniel mik­kel­sen

HADSUND:Det ville være synd at sige, at de elever på Hadsund Tekniske Skole, der for nylig blev knaldet ved en større razzia af Rigspolitiets færdselsafdeling, går brødebetyngede rundt. Faktisk ville det være direkte forkert at sige. Knallerterne er der ganske vist ikke så mange af på skolens p-plads denne sidste dag før efterårsferien, men det er så også det eneste resultat af razziaen. De unge forklarer beredvilligt, at de lader knallerten stå, indtil politiets bevågenhed stilner af. Andre knallerter står hjemme i garagerne og venter på nye dele i stedet for dem, politiet har konfiskeret. Intet - absolut intet - tyder dog på, at de nye dele vil være et hammerslag lovligere end dem, de skal erstatte. Begrundelser er der mange af. Langt til Valsgaard Isabella Larsen, der er elev på jord-til-bord linjen, forklarer, at hun har ladet sin ”mekaniker” give knallerten en lille saltvandsindsprøjtning. - Den kunne køre 40-50 kilometer i timen. Nu kan den allerhøjst komme op på 35, forklarer hun. Hadsund Tekniske Skole rekrutterer fra et stort opland, og ligesom mange andre har Isabella Larsen et godt stykke at køre i skole. - Og når det foregår med 30-35 kilometer i timen, så går det altså langsomt, siger hun og lader øjnene stige mod himmelen for at give sine ord vægt. - Der er meget langt til Valsgaard med 30 kilometer i timen, lyder det bekræftende fra en ungersvend, som beredvilligt forklarer, at hans knallert - i hvert fald indtil Rigspolitiets besøg sagtens kunne køre 90. Han er dog ikke interesseret i at stå frem med navn eller billede. Actionhelt Anderledes med Thomas Vernersen fra skolens håndværk og teknik-linje. Han har svært ved at forlige sig med knallertens lovlige hastighed og ikke mindst med at skulle lade være med at skrue og pille ved den. Endelig er der spændingen ved duellen med politiet. - Når man har politiet i hælene, føler man sig som en rigtig actionhelt, siger han. For Mads Peter Nørgaard på samme uddannelseslinje synes det også at være en kombination af de nævnte faktorer. - Det er enormt spændende at få en motor, der måske kun yder en hestekraft til at give 20. Man lærer også meget om motorer på den måde, siger han. Ikke skolens ansvar Keld Skovsgård, vicedirektør på Aalborg Tekniske Skole, som Hadsund er en del af, erkender, at der måske er en vis sammenhæng mellem faget og tilbøjeligheden til at pille ved knallerter. - Det er jo folk, der er vant til at få olie på hænderne og er interesserede i mekanik, men der står ikke ”knallert” på skemaet hos os, og de unge får ikke lov at makke med deres maskiner hér. I øvrigt tror jeg, der er tale om en generel tendens. Det er en ærgerlig og træls tendens, men du ville kunne finde lige så mange ulovlige knallerter ved et gymnasium, mener han. Desuden slår han fast, at elevernes transport ikke er et anliggende for skolen. - Vores ansvar er uddannelse og undervisning. Vi blander os ikke i elevernes privatliv. Men jeg synes da, forældrene bør prøve at finde ud af, om de unges knallerter er ulovlige og så prøve at tage en snak om det, siger Keld Skovsgård.