Skolelukninger

Helt nye skolemodeller ud i ekstra høring

Politikerne i Jammerbugt Kommune åbner nu for flere helt nye modeller for den fremtidige skolestruktur.

De har ikke har været diskuteret offentligt før som reelle muligheder, og derfor sendes de nu ud i en ekstra høring til 14. januar. Det forventes besluttet på byrådsmødet i næste uge. Fem modeller for skolenedlæggelser og fire for opdelingen i nye skoledistrikter er i spil. Af de tilsammen ni scenarier har tre ikke været omtalt før. De nye forslag er for nedlæggelsernes vedkommende en model, hvor Hjortdal, Moseby og Vester Hjermitslev Skole nedlægges, og Øland-Langeslund og Halvrimmen lægges sammen, som man har foreslået lokalt. Den anden model opererer med nedlæggelse af alle disse skoler. De i forvejen kendte forslag om skolenedlæggelser går lige fra at bevare alle 21 skoler over at bevare 20 skoler ved at sammenlægge Øland-Langeslund og Halvrimmen, til at nedlægge de syv mindste skoler. Det er de allerede nævnte plus Ingstrup Skole og Ulveskov Skole i Birkelse. Det helt nye forslag til opdeling i skoledistrikter går på at oprette 10 distrikter, nemlig et for hver af overbygningsskolerne plus Pandrup, Nørhalne og Trekronerskolen, der så skal have tilknyttet Ørebroskolen, Thorup-Klim Skole og Hjortdal Skole som undervisningssteder. Der ligger tre andre forslag, nemlig om syv distrikter, et for hver overbygningsskole, et forslag om ni distrikter, et for hver overbygningsskole plus Pandrup og Nørhalne Skole, samt et forslag om at alle skoler, der opretholdes, fortsat skal have deres eget skoledistrikt. Høringen gennemføres hovedsageligt elektronisk på kommunens hjemmeside, men der holdes også møde mellem kommunalbestyrelsen og folkeskolens rådgivende organ 4. januar. Kommunalbestyrelsen tager den endelige beslutning om en ny skolestruktur 27. januar.