Helt rigtig timing for nye jobcentre

Oplagt at give den en skalle for svage ledige i en tid, hvor der skriges på arbejdskraft

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Fra nyt­år er job­cen­ter­che­fer­ne Ja­kob Drue Lar­sen og Ole Ben­dix og 50 an­dre an­sat­te klar til at tage imod på det nye Job­cen­ter i Aars. Foto: Chri­sti­an Jacobsen

AARS:Folk der har mistet forbindelsen til arbejdsmarkedet spås gode muligheder for at komme med på holdet igen, når Arbejdsformidlingens afløser tager fat på sin mission fra nytår. Den nye decentrale model, hvor Beskæftigelsesregion Nordjylland opstår af AF’s aske og indsatsen tilpasses de lokale virksomheder og ledige, bliver et vigtigt redskab til at få spådommen til at gå i opfyldelse. Men årsagen skal dog også søges i den aktuelle højkonjunktur, der tilsyneladende har medført en umættelig efterspørgsel på arbejdskraft. - Da vi har de samme midler til rådighed som hidtil i en mindre presset periode, kan vi sætte ekstra kræfter ind over for de mennesker, der ligger lidt længere væk fra arbejdsmarkedet, end dem vi indtil nu har kunnet nå, forklarer Ole Bendix og Jakob Drue Larsen, der med en baggrund fra henholdsvis AF Nordjylland og Løgstør Kommune udgør ledelsen i det kommende Jobcenter Vesthimmerland i Aars. Men sammenlægningen af den kommunale og statslige beskæftigelsesindsats rummer også i sig selv en række fordele, som kan være med til at styrke arbejdsmarkedsindsatsen. - For eksempel har vi fra kommunal side en virksomhedskontakt med aftaler om at få folk, der ikke er arbejdsmarkedsparate ud i praktik og lignende træningsforløb, som på længere sigt kan føre til varigt job, forklarer Jakob Drue Larsen, der medfører godt 40 medarbejdere fra socialforvaltningerne i Løgstør, Farsø og Aars kommuner, der udgør den nye Vesthimmerlands Kommune. Jobcentrets øvrige 10 medarbejdere kommer fra det nordjyske AF sammen med Ole Bendix, som er konstitueret leder, indtil den fremtidige, Vibeke M. Holler, er tilbage fra barsel til foråret. Ansættelsesforholdet vil fortsat være under stat og kommune, men i det daglige vil medarbejderne føle sig som en del af samme virksomhed. Cremen af to systemer - Man kan vel sige, at vi tager det bedste fra de to systemer, som vi nu fører sammen. I AF har vi været vant til at tage udgangspunkt i virksomhedernes behov, og parret med kommunernes tradition for at tage udgangspunkt i den enkelte ledige, giver det vel den bedst tænkelige service begge veje, supplerer Ole Bendix. Hidtil har de kommunale arbejdsmarkedsafdelinger og de lokale AF-kontorer fra flere sider fået kritik for at løbe for meget i hælene af hinanden - altså at de kom de samme steder med de samme ønsker. Men under samme kasket vil man i kunne koordinere opgaverne, så der i hvert fald på ingen måde kan tales om dobbeltarbejde. På lige fod med de øvrige nordjyske jobcentre har folkene i Aars netop underskrevet den såkaldte etableringsaftale for 2007, som beskriver indsatsen for det første år i den nye organisation af forenede kræfter. - Selv om alle jobcentrene i princippet skal udfylde Beskæftigelsesregionens og i den sidste ende Arbejdsmarkedsstyrelsens rammeplaner, så er der alligevel forskel på, hvordan de enkelte lokalkontorer har valgt at gribe tingene an, og vi satser eksempelvis meget på at få bredt paletten af tilbud ud, så alle ledige - forsikrede såvel som kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere - får adgang til de tilbud, der passer bedst til dem, siger Ole Bendix. Gearet til jobbet Hovedoverskriften for virket i Aars-centret bliver, hvordan man får bragt de ledige tættere på arbejdsmarkedet, og det handler om mange forskellige tiltag i form af uddannelse og lempelig tilbagevenden til erhvervslivet, eksempelvis i form af et fleksjob, som langt fra alle hidtil har haft adgang til. - Tidligere skulle dagpengemodtagere under AF og de ikkeforsikrede ledige under det kommunale system jo holdes skarpt adskilt. Men fra nu af vil det være den enkeltes situation, der afgør, hvordan man kan komme videre. Typisk kan der jo godt være arbejdsløshedsforsikrede, som befinder sig længere væk fra arbejdsmarkedet end nogle af kontanthjælpsmodtagerne, som måske bare aldrig er kommet ind i en forsikringsordning, og så skal vi kunne give de mest optimale tilbud ved at hente fra den fælles hylde, tilføjer Jakob Drue Larsen. De nye jobcentre får ikke noget med udbetalingen af kontanter at gøre (ligesom arbejdsløshedsdagpenge hører hjemme under a-kasserne og ikke AF-kontorerne), men Jakob Drue Larsen minder dog også om, at jobcentrene fortsat vil have en vis kontrolfunktion over for de ledige. - Vi skal fortsat sikre, at de ledige overholder reglerne omkring aktiv jobsøgning. Vi har pligt til at give den enkelte to jobtilbud ved kontaktsamlerne, og så skal vi naturligvis følge op på, hvordan det går med dem bagefter, fortæller Jakob Drue Larsen. Selvbetjeningsbutik Det kommende Jobcenter i Aars - som ikke når at blive klar til starten umiddelbart efter nytår - får nærmest karakter af en selvbetjeningsbutik og mulighed for at få samtaler med de ansatte i behagelige omgivelser. - Vi vil helt væk fra alt det med skranker, understreger Ole Bendix. - Situationen som ledig er træls nok i forvejen, og det skal ikke være sådan, at man opleve det som en fornedrelse at komme i Jobcenter. Derfor vil en del centret være indrettet som en butik, hvor man kan orientere sig om jobmuligheder via internet, blade og aviser. Der må gerne opstå en lidt shoppingagtig stemning, og det skulle jo helst føles som inspirerende at lægge vejen forbi for at få de seneste muligheder på arbejdsmarkedet med, lyder udlægningen fra makkerparret på det kommende Jobcenter i Aars.