EMNER

Helt unge bliver alkoholikere

Alkoholbehandlere landet over modtager stadig yngre klienter, og der bliver flere af dem. Danskernes drukvaner medfører nu endnu en hovedpine. Flere unge mellem 18-25 år dukker nemlig på i landets misbrugscentre.

NORDJYLLAND:- Alle centerlederne i landet mødes en gang om året, og sidste gang talte vi om de helt unge alkoholmisbrugere. Vi har alle oplevelsen af, at vi får flere af dem, siger Anette Søgaard Nielsen, leder af Alkoholbehandlingscentret i Odense. Ud af et par tusinde patienter om året er kun én eller to normalt under 20 år, fortæller hun. Sidste år var antallet steget til otte, og det er en tendens, man kan genkende i Ringkøbing Amt. I amtets alkoholbehandling udgjorde unge mellem 18-25 år 4,5 procent i første kvartal sidste år. På et år er det tal steget til 7,3 procent, fortæller socialrådgiver og behandler Rudi Andersen. - Det er ikke fordi, vi er blevet bedre til at få øje på dem. Vi får dem ind via kriminalforsorgen, kommunerne, skolerne og arbejdsgiverne. Nogle kommer ind af sig selv, og så har vi en del forældre, der henvender sig, fortæller han. Rudi Andersen mener, en del af forklaringen skal hentes i samfundskulturen, hvor de unge skal leve op til en masse forventninger og træffe en række valg. - Der er så mange tilbud, og det er en alt for stor bolchebutik. Roen finder de så ved at drikke sig fulde. Og når et ungt menneske har et så uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol, at man ikke kan passe job, skole eller aktivering, kan man sidestille det med alkoholisme, siger han. Andre forklaringer lyder på, at udvalget af alkoholiske drikke er blevet større, og at de unge har flere penge mellem hænderne. De unge misbrugere kommer fra både by og land og fra alle sociale lag. Ofte er én af forældrene også alkoholmisbruger, eller der har fundet en anden form for omsorgssvigt sted i barndommen. I travle karrierefamilier overser forældrene til tider børnene. - Nogle gange har den unge kun et misbrug og en dårlig familie at støtte sig til. Andre går måske i skole og har en interesseret familie, og de har størst chance for at komme videre, siger Rudi Andersen. Den uheldige tendens har fået Ringkøbing Amt til at udvikle projektet 'Fra tanke til handling', som starter på mandag. Idéen er at tage ud, hvor de unge bor, og kombinere behandling med idræt. Samtidig har amtet en børnegruppe for unge alkoholmisbrugere under 18 år. Foreningen Anonyme Alkoholikere genkender tendensen. - Vi oplever, at et stigende antal unge dukker op i AA. De er fra først i tyverne, men har allerede været helt nede og ramme bunden. I København har vi så mange, at de har deres helt egen selvhjælpsgruppe, siger en kilde i Anonyme Alkoholikere.