EMNER

Hemmeligt?

ÅBENT BREV TIL BYRÅD: Byrådet i Frederikshavn kan umuligt have undgået at bemærke de mange dybt bekymrede forældre, som var mødt op til åben protest på rådhuspladsen mandag eftermiddag! Det er klart, at de møder op, når vi mandag aften sidste uge i byrådssalen kunne udlede, at institutionsområdet igen stod for tur til at få sparekniven stukket dybt ind i institutionernes udmarvede driftsbudgetter..! Er der et hemmelig-stemplet konsekvens-katalog, som henviser til det "hemmelig-stemplet" sparekatalog? - Fællesrådet har leget med tanken om konsekvenserne og har fået bred opbakning fra forældre bestyrelserne, til at beskrive eventuelle konsekvenser: - Personalereduktioner, ingen penge til vikarer ved sygdom. - Mindre tid til hvert enkelt barn. - Dårligt arbejdsmiljø til børn og ansatte. - Dårlig mulighed for at hjælpe og støtte de svage børn. - Færre pædagogiske tilbud til børn. - Begrænsede ture ud af huset - evt. kun ture til fods. - Indskrænkning i børnenes kreative udfoldelser og inspiration. - Øget stressniveau hos børnene på grund af manglende voksenkontakt. - Nedslidte legepladser, inventar og dermed øget risiko for skader på børnene. - Skolebørn med forringede indskolingsmuligheder, understimulerede, ukoncentrerede. - osv. Kære byråd; Hvis I vedtager at dreje sparekniven en tand mere rundt i såret på institutionerne, tramper I på børnenes udviklingsmuligheder, og vi risikerer at mangle en generation af helstøbte og harmoniske børn, som i sidste ende er dem vi alle bygger vores fremtid på. Vil byrådet tage ansvaret for ovenstående, da forældrebestyrelserne efterhånden er frataget muligheden for at leve op til deres forpligtelser i forhold til institutionernes værdiggrundlag og kommunens egne pædagogiske målsætninger, vedtaget i byrådet den 19. juni 1995?