Hen i vejret

UDVISNING:Ja, så er uretfærdigheden helt ude af lave. Her tænker jeg på den murermester, der har udlært en vietnameser, og så opdager man pludselig, at han slet ikke må være her, selvom han har fået SU. Er det meningen, at den stakkels murermester skal undersøge alle forhold, hvis han vil tage en lærling? Nej, om igen, og han skal da slet ikke have en bøde på 50.000. Det er da helt hen i vejret. Nej, så må man hellere give de befalingsmænd, der har uddelt dummebøder til soldater, en ordentlig bøde og afskedige dem fra alt militær, det er helt hen i skoven, så afgang med dem.