Henning Krabbe stiller op

LandboNords tidligere direktør, agronom ph.d. Henning Krabbe, Brønderslev, stiller op som kandidat ved det kommende valg til repræsentantskabet i TryghedsGruppen som en af de otte, som ikke er opstillet af bestyrelsen.

Det er bl.a. spørgsmålet om anvendelsen af selskabets milliardformue, der har fået den tidligere landboleder til at følge en opfordring til at stille op. Den kommer fra den tidligere bankdirektør Jørn Astrup Hansen, der har anlagt retssag for at få formuen udbetalt til medlemmerne. - Den store formue er kommet fra forsikringstagerne, og de skal derfor selvfølgelig også have indflydelse på hvad pengene bruges til, siger Henning Krabbe. - Med min baggrund i landbruget har jeg et nært kendskab til andelsbevægelsen og medlemsdemokrati, og det er bl.a. denne viden, jeg nu er parat til at gøre brug af i TryghedsGruppen. Han siger, han er opmærksom på de mulige konsekvenser, hvis TryghedsGruppen skulle forsvinde som finansielt rygstød i TrygVesta. - Hvis Landsretten giver Jørn Astrup Hansen ret, må man jo blot erkende, at der har været belæg for hans påstand. Men jeg forudser da, at sagen i givet fald bliver anket til Højesteret.