Henning Sigsgaard (UP)

Alder: 61 år Job: Halinspektør Civilstand: Gift med Hanne Børn: Fem børn og tre børnebørn Bolig: Hus i Tornby Bil: Chrysler PERSONEN 1. Hvilken gave er du blevet mest glad for? Jeg har fået mange dejlige gaver, den sidste var et bord fra Hanne til min hvilestol. 2. Den lækreste middag – hvad er det og hvem laver den? Jeg elsker den spagetti og kødsovs som min kone laver 3. Hvornår har du sidst tilbragt en afslappet dag med familien og hvad lavede I? Det er for længe siden, med fem børnebørn er det dejligt, men ikke afslappet. 4. Hvad kan gøre dig glad og tryg? Når min familie og dem omkring mig har det godt. 5. Hvad kan gøre dig bekymret? Når det mod- satte sker. 6. Hvad laver du i din fritid? Jeg har meget lidt fritid, men spiller lidt tennis. 7. Hvordan plejer du at holde ferie? Vi har i mange år holdt campingferie i Europa. 8. Hvad er din yndlingsfilm? Noget man kan grine af, f.eks. Jern Henrik. 9. Hvilken type musik lytter du til? Jeg lytter ikke meget til musik, men kan godt lide country. 10. Hvad ville du lave, hvis du fik foræret en dag, hvor du kunne gøre lige hvad du ville? Besøge mine børn og børnebørn, eller finde tre mand til tennis, måske begge dele hvis der er tid nok. POLITIK 1. Hvad fik dig til at stille op til byrådsvalget? Opfordring og lysten til at få indflydelse og være med til at præge tingene. 2. Hvor var du, da du fik at vide, at du var blevet valgt ind? Denne gang på Vendelbohus. 3. Hvad bliver en af de vigtigste opgaver i den ny storkommune? At få sammensmeltet både politikere, embedsmænd og alle storkommunens borgere til en samlet og velfungerende enhed. 4. Hvor meget fylder politik i dit liv? En stor del af den tid, jeg ikke er på arbejde. 5. Hvordan vil du forberede dig på de politiske dagsordener? Sætte mig så godt ind i stoffet som muligt og stille spørgsmål. 6. Må du give afkald på nogle ting, efter at du har valgt at gå aktivt ind i politik? Ja, der er ikke så meget tid til familien og det, der skal laves derhjemme. 7. Hvilke personlighedstræk kommer dine byrådskolleger til at se hos dig på møderne? En med en lang livserfaring uden for det kommunale system. 8. Kan du finde på at fortælle en joke i byrådssalen? Måske, hvis jeg har en, der kan gå an i byrådssalen.