Henriksen har fyret sig selv

Ny elektronisk kirkebog gør kirkebylæreren i Valsgaard overflødig

VALSGAARD:Menighedsrådsformand i Valsgaard Sogn Ib Henriksen har fyret kirkebylærer Ib Henriksen. I 28 år har kirkebylærer Ib Henriksen med sirlig skrift og autoriseret fyldepen ført en kopi af sognets store, læderindbundne kirkebog. Han har noteret alle fødsler, dåb, konfirmationer, giftermål, navneændringer og dødsfald i en såkaldt kontraministerialbog. Bogen er en kopi af den kirkebog, som præsten skriver i. Kontrabogen skulle sikre, at oplysninger om sognebørnene ikke gik tabt i tilfælde af brand eller tyveri. Hovedbogen havde præsten hjemme hos sig, mens kontrabogen blev opbevaret hos kirkebylæreren. Men nu er det slut. Den nye elektroniske kirkebog, der er på vej i alle landets sogne, har gjort Ib Henriksen overflødig som kirkebylærer. I Oue Sogn sidder en anden tidligere skolemand, som har ført kontrabog i en menneskealder. Det er Poul Winther Christensen. Han har haft hvervet i 27 år. - Jeg kommer til at savne det. Jeg har virkelig kunnet følge med i sognets liv. Dengang jeg var skoleinspektør på Valsgaard Skole havde det jo en vis betydning for mig, hvor mange børn der blev født. Jeg kunne danne mig et godt billede af, hvor store de kommende børnehaveklasser ville blive, selv om tilflytning også spiller en stor rolle i Valsgaard, siger Ib Henriksen. Det er en mere end 350 år gammel tradition for at føre kirkebøger, der nu rinder ud. Præst og kirkebylærers håndskrift i tykke bøger afløses af flimrende tal og bogstaver på en edb-skærm. I fremtiden vil alle personoplysninger om danskerne figurere i en elektronisk kirkebog, så man kan sige, at danskerne får en fælles kirkebog. Næste år skal alle sogne efter planen være koblet på. Også fremover bliver det sådan, at provsten skal tage stikprøver for at kontrollere, om kirkebogen er ført korrekt. Men det ekstra led, som kirkebylæreren repræsenterede, falder væk. Ib Henriksen fortæller, at han af og til har opsnappet en fejl, for eksempel en forkert adresse. Fremover står præsten alene med ansvaret for, at oplysningerne er ok. Hele Hadsund provsti er i øjeblikket i gang med omstille sig til den nye kirkebog, der altså ikke kommer til at eksistere på fast form, men kun i en uhåndgribelig database. Fordelen ved den elektroniske kirkebog er, set med sognepræst Paul Chr. Arnbaks øjne, at man fremover kan få en ny dåbsattest hos en hvilken som helst præst i landet, hvor man tidligere skulle henvende sig til sit fødesogn. Ulempen er, at en database kan være sårbar i tilfælde af terrorangreb, frygter han. Kirkebøgerne fra Valsgaard Sogn, som Ib Henriksen og Paul Chr. Arnbak har skrevet i som de sidste, kommer foreløbig til at samle støv i konfirmandhuset, hvor de er låst inde i et skab. Landsarkivet ville få enorme pladsproblemer, hvis det skulle modtage de gamle bøger fra samtlige landets 2000 sogne, påpeger Arnbak.