Lokalpolitik

Hensigtserklæring forpligter kommunen

Bellisvej-sag fører til at samarbejde med Sindal Boligselskab nedfældes på papir

Uenighed om renovering på Bellisvej var anledningen til, at Sindal Boligselskab og Sindal Kommune har lavet en hensigtserklæring om fremtidig samarbejde. Arkivfoto: Henrik Louis

Uenighed om renovering på Bellisvej var anledningen til, at Sindal Boligselskab og Sindal Kommune har lavet en hensigtserklæring om fremtidig samarbejde. Arkivfoto: Henrik Louis

SINDAL:Sindal Kommune og Sindal Boligselskab er på vej til at få en hensigtserklæring på plads for det fremtidige samarbejde, og det sker som opfølgning på den uenigheden i Bellisvej-sagen. - Vi har drøftet med boligselskabet, hvordan vi gør, når vi ønsker at ændre på den visitationsret, som vi har på nogle af boligerne. Det er vigtigt, at vi ved hvor vi er henne. Derfor har vi skrevet en hensigtserklæring, som vi søger at få godkendt i kommunalbestyrelsen og derefter i Sammenlægningsudvalget, siger borgmester Søren Risager (V). Det knasende samarbejdsklima opstod sidste år, da boligskabet ønskede at renovere afdelingen på Bellisvej, hvor kommunen har haft visitationsretten, men kommunalbestyrelsen opsagde i sidste måned denne ret på halvdelen af boligerne samtidig med et nej til en kommunal medfinansering på 7 procent af moderniseringen. I stedet henvistes til at Sindal Boligselskab har mulighed for at søge puljepenge i Socialministeriet til at dække en ombygning fra almene boliger til almene ældreboliger. Hensigtserklæringen blev drøftet på et fællesmøde i tirsdags mellem økonomiudvalget, socialudvalgsformanden og repræsentanter for boligselskabet, hvor formanden Jens Ole Jørgensen fortalte, at en enig bestyrelse står bag ønsket om en afklaring af samarbejdet om de boliger, hvor kommunen har visitationsretten, og han gav udtryk for, at afklaringen skulle ske inden boligselskabet begynder på byggeriet af hjerneskadecentret starter for kommune og amt. For ham var den konkrete sag med Bellisvej ikke det centrale, men det fremadrettede samarbejde. Også borgmesteren ville kigge fremad, og parterne blev enige om en erklæring med følgende ordlyd: "I tilfælde af ophævelse af anvisningsretten vil kommunen indgå i et tæt samarbejde med boligselskabet for at finde dem bedst mulige økonomiske løsning til ændring af boligernes karakter til mere attraktive boliger." - Bellisvej tager vi op igen til fornyet overvejelse i maj måned, når vi kender svaret på, om boligselskabet får de midler, som der søges om i Socialministeriet, siger Søren Risager efter mødet.