Hensyn til mennesker?

VVM-REDEGØRELSE:VVM-vurderingen af alle arter på nær mennesket for den 3. Limfjordsforbindelse. Her handler kapitel 8, 9 og 10 (ca. 219 sider) nemlig om de andre arters forventede påvirkninger og sårbarhed, som der står i den føsrte faktaboks i VVM 380 anden del. Mens knap halvt så mange sider, 87 for kapitlerne 15-18, handler om påvirkninger på menneskearten, dog uden nogen beregninger eller forventninger til ændringer: kun at de er inden for grænseværdierne. Det skal der nu rådes bod på: I kapitel 17 står, at luftforureningspartikler PM10 er oppe på 33 mikrogram/m3 omkring Vesterbro. I det ansete medicinske tidsskrift "Lancet" (377, 2011) anslås, at ved en sænkning til de 20 mikrogram/m3, som ellers kendetegner skandinaviske byer, kan ca. tre pct. af AMI blodpropper undgås. Dem var der ifølge Sundhedsstyrelsen 16286 af i 2010, så for Aalborgs vedkommende kan ca. 18 tilfælde undgås. I det lidt ældre "European Heart Journal" (januar 1996) står, at middellevetidstabet herfor er otte år svarende til 50 millioner tabt arbejdsfortjeneste. Antages indtil nærmere undersøgelser at tabet er lige så stort for luftvejslidelser og andre sygdomme bliver disse tabte 100 millioner sammenlignelige med f.eks. to pct. rente af forbindelsens 5,9 milliarders anlægssum. Det kan der gøres noget ved: Ved at motivere til at tage cyklen frem for bilen. Læs hele indlægget på www.nordjyske.dk/ditnordjyske