Hensyn til mennesker?

VVM-vurderingen af alle arter på nær mennesket for den 3. Limfjordsforbindelse.

Her handler kapitel 8, 9 og 10 (ca. 219 sider) nemlig om de andre arters forventede påvirkninger og sårbarhed, som der står i den føsrte faktaboks i VVM 380 anden del. Mens knap halvt så mange sider, 87 for kapitlerne 15-18, handler om påvirkninger på menneskearten, dog uden nogen beregninger eller forventninger til ændringer: kun at de er inden for grænseværdierne. Det skal der nu rådes bod på: I kapitel 17 står, at luftforureningspartikler PM10 er oppe på 33 mikrogram/m3 omkring Vesterbro. I det ansete medicinske tidsskrift "Lancet" (377, 2011) anslås, at ved en sænkning til de 20 mikrogram/m3, som ellers kendetegner skandinaviske byer, kan ca. tre pct. af AMI blodpropper undgås. Dem var der ifølge Sundhedsstyrelsen 16286 af i 2010, så for Aalborgs vedkommende kan ca. 18 tilfælde undgås. I det lidt ældre "European Heart Journal" (januar 1996) står, at middellevetidstabet herfor er otte år svarende til 50 millioner tabt arbejdsfortjeneste. Antages indtil nærmere undersøgelser at tabet er lige så stort for luftvejslidelser og andre sygdomme bliver disse tabte 100 millioner sammenlignelige med f.eks. to pct. rente af forbindelsens 5,9 milliarders anlægssum. Det kan der gøres noget ved: Ved at motivere til at tage cyklen frem for bilen. For skatteyderne er det nemlig lige fedt om de betaler to pct. rente og 30 års afdrag til den nye forbindelse eller knap 50 kr. til hver cyklist/fodgænger, som krydser den nuværende bro. Selvom de skulle gøre det 25.000 gange dagligt som er vurderingens anslåede stigning i bilkryds i år 2020 i kapitel 4. I praksis kunne der opstilles nogle parkeringsautomater ved broens cykelstier. Når man kommer som cyklist eller fodgænger, putter man sit dankort i den ene ende og bagefter i den anden. Hvis der er gået rimelig tid siden sidste turs tidsstempel (så man ikke bare kører frem og tilbage) indsætter automaten 50 kr. på éns dankortkonto. Eller ligesom brobizz kan der være en app på ens smartphone, som uden at sænke farten blot via gps registrerer, man er kørt over og får pengene overført. Er det egentlig odiøst med en negativ broafgift: at få penge i stedet for at betale. Eller svarer det til en almindelig broafgift, hvor kun bilister betaler, mens cyklister undgår. Eller at alle skatteydere betaler, mens cyklister undgår (fordi de får pengene tilbage igen). Det er heller ikke særlig dyrt at stille forsøget an på den nuværende bro. Jeg vil gerne være med til at programmere app'en eller ændre fortegnet på beløbet i "parkeringsautomatens" program.