EMNER

Hensynet til lokalområderne

AF Anders Hind og Lene Linnemann På vegne af SF-Hals Folkeafstemningen i Hals Kommune er veloverstået og i SF-Hals glæder vi os over resultatet. Ikke fordi stort nødvendigvis er godt, men fordi vi ser sammenlægningen som nødvendig for at sikre den faglige bæredygtighed, ikke mindst når det handler om, at varetage de svageste borgeres behov. En valgdeltagelse på 68,6% og en meget tydelig markering af borgernes ønske om en sammenlægning af Aalborg Kommune, må siges at være tilfredsstillende. At Hals Kommune nu bliver lagt sammen med Aalborg Kommune, er resultatet af en demokratisk proces, som vi i SF-Hals glæder os over. Sammenlægningen af kommunerne betyder, at der også partipolitisk vil ske forandringer. Bestyrelsen i SF-Hals mødes i november med lokalforeningerne i Aalborg og Nibe, for at tale om forventningerne til det samarbejde, der nu bliver aktuelt. Vi vil i samarbejdet med SF-Aalborg og SF-Nibe arbejde for, at der i den ny store kommune tages hensyn til lokalområdernes interesser og at Hals Kommunes borgere sikres "fuldgyldigt medlemskab", når sammenlægningen med Aalborg træder i kraft fra 2007. Vi opfordrer interesserede i Hals Kommune til at deltage i vores åbne bestyrelsesmøde mandag 1. november.