Skolevæsen

Hensynsløs kørsel ved skolen

Forældrer kører helt ind i skolegården for at aflevere børn

HALS: Er der blot tale om magelighed og almindelig ubetænksomhed eller er det bevidst provokerende kørsel på skolens område, når visse forældre i morgenmyldretiden absolut skal køre i bil ind og ud blandt hundreder af gående og cyklende børn på vej til deres daglige arbejde? Det spørger såvel forældre som lærere sig selv, når de nu igen oplever, at børn i adskillige tilfælde køres gennem skolegården for at blive 'afsat' direkte ved indgangene til skolefritidsordningen eller indskolingen. Takket være diverse afspærringer mellem biblioteksfløjen og den ny skolefløj har uvedkommende bilkørsel ikke været noget problem under den seneste byggefase. Nu ser man til gengæld atter den hensynsløse biltrafik ikke mindst imellem de særligt udsatte børnehaveklassebørn. - Det er en rigtig træls problemstilling, som vi naturligvis gerne vil gøre noget ved, siger skoleleder Vagn Andersen. Han appellerer til forældrenes sunde fornuft og henstiller til de bilende trafikanter, at de benytter de to store p-pladser samt skolens "rundkørsel". Vagn Andersen er imidlertid ikke blind for, at visse trafikanter skal have den gode færdselskultur skåret ud i pap, og har derfor rettet henvendelse til de respektive instanser, som på den ene eller anden måde måtte have adfærdsregulerende myndighed på området.