Hent kørestol og rollator i Rørbæk

Nyt depot for udlejning af hjælpemidler til ældre og handicappede får base i Rørbæk

RØRBÆK:I løbet af ganske kort tid går selskabet Zealand Care i gang med at bygge et 900 kvadratmeter stort hjælpemiddeldepot på en grund syd for Rørbækcentret. Depotet kommer til at rumme både lager for hjælpemidler samt kontor- og administrationsbygning, og efter de foreløbige planer skal bygningen stå klar til indvielse senest 1. juli. Zealand Care er et aktiseselskab med base i Holbæk med speciale i udlejning af praktiske hjælpemidler til offentlige myndigheder så som amter og kommuner. Selskabet er stiftet for otte år siden af en kreds af offentlige og private virksomheder og tæller i dag 117 ansatte primært fordelt på 11 hjælpemiddeldepoter rundt i landet. Ifølge salgschef Lars Trier fra Zealand Cares hovedsæde er der flere grunde til, at selskabet etablere sig i netop Rørbæk. - Vi har allerede indgået en samarbejdsaftale med de to nabovirksomheder, nemlig kursusvirksomheden Rørbækcentret og Dansk Arbejdsmiljø Laboratorium. Fra Zealands side er vi overbevist om at kunne opnå en synergieffekt og et fornuftigt samarbejde, blandt andet fordi vores ydelser omkring hjælpemidler og kursusvirksomhed er sammenfaldende på mange områder, påpeger Lars Trier. En anden væsentlig årsag til placeringen er indgåelse af kontrakt med fem himmerlandske kommuner inklusiv Nørager Kommune omkring leje af praktiske hjælpemidler til kommunernes ældre og handicappede. - Og allerede på nuværende tidspunkt er vi tæt på at skrive kontrakt med den sjette kommune i Himmerland, tilføjer Lars Trier. Hurtig byggestart Den 4000 kvadratmeter store grund ved siden af Rørbækcentret, som Zealand Care ønsker at bygge på i Aagade 56 i Rørbæk, ligger i landzone. Men Nørager Kommune har allerede givet tilladelse til bebyggelse efter planlovens bestemmelser, fordi grunden ligger i landzone. I øjebliket er denne afgørelse ude i en fire ugers høringsrunde, inden den endelige godkendelse er på plads. De eksisterende hjælpemiddeldepoter rundt i landet er ifølge Lars Trier bygget efter et ensartet princip, hvilket også bliver tilfældet i Rørbæk. - I øjeblikket søger vi kontakt med lokale entreprenører og håndværkere til opførelsen med byggestart meget snart sideløbende med, at vores arkitekt er ved at finpudse projektet. Efter planen skal hjælpemiddeldepotet være klar til brug engang i juni måned og senest 1. juli, påpeger salgschefen. Hadsund-depot lukker På sigt bliver der tilknyttet omkring 10 medarbejdere til det nye depot i Rørbæk, hvoraf de fire bliver overført fra den nuværende hjælpemiddelcentral i Hadsund. - Udlejer ønsker selv at råde over sine lokaler, og af samme grund bliver depotet nedlagt på et tidspunkt til sommer. Hvornår præcist det sker er endnu ikke afklaret, men vi forventer en kortere overlapning i forbindelse med åbningen af det nye depot i Rørbæk, forklarer Lars Trier og tilføjer: - Under alle omstændigheder har vi mulighed for at opsige vores lejekontrakt i Hadsund med kort varsel.