Her arbejder alle sammen

Hjerneværket har fokus på arbejde - og det foregår i et fællesskab, hvor man yder det, man kan.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Henning Frederiksen er medlem af Klub Hjerneværket og lykkelig for at komme ud blandt andre og arbejde nogle timer.

Torsdag var der officiel indvielse af Klub Hjerneværket, som er et helt nyt tilbud til borgere med en erhvervet hjerneskade. - Det er ikke et værested, men en klub, hvor vi har fokus på arbejde, siger Lars Rønne, som er udpeget som leder af projektet. Det er foreløbigt et fireårigt projekt, som er støttet af Socialministeriets satspulje. Fire andre kommuner har også fået midler til at etablere et lignende tilbud til mennesker, som har fået en hjerneskade. Lars Rønne fortæller, at klubben bygger på en såkaldt Fountain House-model, som anvendes indenfor psykiatrien. Det betyder, at klubben skal drives af medlemmerne selv. - Vi går ud fra det gamle princip om, at man skal nyde og så kan man nyde. Vi betragter det her som en arbejdsplads, hvor man skal møde i den aftalte tid. Vi har et arbejdsfællesskab, hvor ansatte og klubmedlemmer er kolleger. - Medlemmerne af klubben er enten mennesker, som ikke er afklaret med hensyn til deres erhvervssituation eller det er mennesker, som arbejder her frivilligt, forklarer Lars Rønne. Én af dem, der allerede arbejder frivilligt i Hjerneværket er Henning Frederiksen fra Harken. Han blev i 2003 ramt af en hjerneblødning og har siden 2005 været førtidspensionist. - Nu er jeg blevet medlem af klubben her og udfører forskellige små håndværkeropgaver. Jeg arbejder tre timer fire dage om ugen. Det er det, jeg kan holde til. Jeg er glad for at kunne komme hjemmefra og se og snakke med andre mennsker. Hver morgen taler vi om her i klubben, hvad der skal gøres, og så gør vi hver især det, vi er bedst til, forklarer Henning Frederiksen. Birthe Rasmussen fra Bindslev er netop begyndt. Hun fik nogle mindre hjerneblødninger for fire år siden. Efter den tid har hun været på Reva, daghøjskole og på et hjernehold på Specialskolen for Voksne: - Nu skal det afklares, hvor meget jeg kan holde til at arbejde. Jeg er kommet på det kreative hold og håber jeg lærer en masse. En jobkonsulent fra Job Centret har kontor i Hjerneværket. - Vi håber, at vi kan være med til at opkvalificere afklaringsperioden, så den bliver kortere, siger Lars Rønne. I klubben er der ansat et personale på otte, som har bred faglig viden. I øjeblikket er der 13 medlemmer og seks på vej ind i klubben. Der er en lang række enheder, hvor man kan arbejde: Køkken, café, kontor, medie, værksted og service/pedel. - Der er meget, der skal laves her i huset. Og vi har en stor have, hvor vi måske skal have højbede. Og alt, hvad der produceres her i huset er til huset, siger Lars Løkke.