Skolevæsen

Her bestemmer jeg!

Jane Dürr Jensen tager sin autoritetsrolle meget alvorligt, når hun underviser. Der er kontant afregning, når eleverne bryder reglerne

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Jane Dürr Jensen tolererer ikke uro i klassenFoto: Bente Poder

BINDSLEV:Stemmen blev hævet til fuld styrke mange gange i løbet af dagen. For det var ikke nogen nem klasse Jane Dürr Jensen var blevet klasselærer for. I 2005 overtog hun en 7. klasse på Bindslev skole, der skulle vise sig at blive en af de største udfordringer, hun har oplevet i de 10 år som lærer. Da skoleåret startede spurgte inspektøren hende tilfældigt, om hun kunne tænke sig et mobilt kateder i klasselokalet. Og det var en rigtig god investering. - Jeg sad ikke ned det første halve år. Faktisk vil jeg mene, at jeg brugte hele 7. og 8. klasse på at gøre dem undervislige. Der var hele tiden afbrydelser, siger Jane Dürr Jensen. Derfor blev det flytbare kateder et redskab til at styrke hendes rolle, som autoritet. - Så kunne jeg flytte mig rundt blandt eleverne og slå ned på dem, der ikke kunne holde mund, fortæller Jane Dürr Jensen. Kridter banen op Og selv om hun ved, at der var mange i klassen, der opfattede hende som en skrap tante, så kunne hun aldrig finde på at give efter. - Når jeg overtager en ny klasse, skal jeg skabe autoritet omkring min person. Så kridter jeg banen op, for at sætte mig selv i respekt, siger Jane Dürr Jensen og tilføjer. - Jeg slækker ikke på kravene til mig selv. Det er vigtigt at fastholde en konsekvens, når eleverne overskrider grænserne. Og der var brug for en fast hånd, når der til tider skulle bruges op til 30 procent af undervisningen på at skabe ro i klassen. Med 15 ugentlige undervisningstimer i den urolige klasse havde Jane Dürr Jensen brug for, at hele teamet omkring eleverne fulgte et klart regelsæt. - I vores lille lærerteam, som underviste klassen, havde vi en regel om, at eleverne ikke skulle have overtøj eller huer på indendørs. Når jeg håndhæver det i mine timer, er det vigtigt, at tysklæreren også gør det, når han har klassen, fortæller Jane Dürr Jensen. Udfordring Hun indrømmer gerne, at arbejdet med klassen har kostet både blod, sved og tårer. Eleverne har kørt hende helt der ud, hvor rutinen har taget over, selvom hun inderst inde har følt sig fuldstændig magtesløs. Men endnu har de ikke formået at gøre hende handlingslammet. Det sidste år kunne hun for alvor mærke, at sliddet med at komme larm, slåskampe og konflikter til livs havde hjulpet. Eleverne begyndte efterhånden at tage lidt mere ansvar. - Det var min store udfordring, at få noget fagligt puttet ind, samtidig med, at jeg skulle arbejde for et godt miljø i klassen. Jeg har lært det på den hårde måde, men det gør jo kun en stærkere, siger Jane Dürr Jensen. Fælles ansvar Ansvaret for, at der er ro i klassen, mener Jane Dürr Jensen er fælles, når eleverne når op i de ældste klasser i folkeskolen. Og så er det vigtigt, at forældrene også kommer på banen. - Jeg har den opfattelse, at jo ældre eleverne bliver, jo mere skulle jeg gerne kunne trække mig tilbage og være en vejleder i kulissen. Der skal være et samspil mellem elev og lærer, fordi begge parter kender spillereglerne. Og dem skal eleverne gerne have med hjemmefra, siger Jane Dürr Jensen. Og hvis alt andet glipper i forsøget på at skabe ro i klassen, har hun et redskab, som får de fleste til at klappe i. - Jeg kan pifte meget højt, og det er en rigtig, rigtig god ting at kunne, når man er lærer.