Lokalpolitik

Her bliver plads til nye 27 nye helårsboliger

Morten Ovenskou-Pedersen vil udstykke to marker, hvorfra der er flot udsigt over fjorden

Morten Ovenskou-Pedersen mener, at fjordudsigten burde gøre det nemt at sælge grundene. Foto: Michael Bygballe

Morten Ovenskou-Pedersen mener, at fjordudsigten burde gøre det nemt at sælge grundene. Foto: Michael Bygballe

HVALPSUND:To marker syd for Mosevangen i Hvalpsund bliver måske allerede i 2007 forvandlet til byggeplads. Ejeren, Morten Ovenskou-Pedersen, har nemlig planer om at udstykke jorden, og han er ikke i tvivl om, at grundene nok skal blive solgt. Beliggenheden er nemlig fin med vid udsigt ud over fjorden. Og selv om lokalplanen ikke er endeligt godkendt endnu, og grundene ikke er udbudt til salg, så har de første interesserede kunder allerede meldt sig. - Det var egentlig derfor, jeg fik tanken om at udstykke jorden. Folk spurgte, om jeg havde noget jord at bygge på, fortæller Morten Ovenskou-Pedersen. Hovedparten af det knap fire hektar store område ligger inden for byzone. Planerne omfatter dog en ekstra strimmel jord mod syd ud til en græsbevokset markvej. Der kan blive plads til 27 grunde i området, som vil få vejadgang fra Mosevangen. Ifølge oplægget bliver de enkelte grunde forholdsvis store, cirka 1200 kvadratmeter. Morten Ovenskou-Pedersen har endnu ikke besluttet, om grundene skal udstykkes enkeltvis, eller om han lader en bygherre overtage hele projektet. I forslaget til en lokalplan for området bliver der ikke lagt op til, at de nye huse skal pålægges tilslutningspligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk. Det er områdets ejer godt tilfreds med. Kommunalbestyrelsen godkendte lokalplanforslaget forleden uden bemærkninger. Sagen kommer nu ud i offentlig høring. Interesse fra Viborg Morten Ovenskou-Pedersen håber, at nogle af grundene vil blive købt af børnefamilier, som vil hjælpe med at fylde skolen op. Hans far, Svend Ovenskou-Pedersen, der bor i Louns, mener nu, at det nok mest vil blive folk på hans egen alder med en god pensionsopsparing, som vil slå sig ned i Hvalpsund. - Der er rigtig mange fra både Viborg og Farsø, som gerne vil bo i Hvalpsund. Byen er nærmest blevet mondæn, konstaterer han. Da Morten Ovenskou-Pedersen for tre år siden købte Ovenskovgård, havde gården stået til salg i mere end et år. - Sådan ville det ikke have været i dag, konstaterer hans far. Økologisk drift Til Ovenskovgård hører 40 hektar jord, hvoraf en del er eng og overdrev. Blandt andet ejer Morten Ovenskou-Pedersen slugten langs Ovenskovvej og en strimmel jord oven for den. Det var her, han gerne ville have udstykket sommerhusgrunde, men amtet sagde nej. Den unge landmand har valgt at drive al sin jord økologisk, hvad enten han dyrker korn, kartofler eller grøntsager. - Det er trenden nu, siger han, selv om merprisen knapt nok opvejer den ekstra udgift til arbejdskraft. I år optog gartneriet ni-ti hektar af jorden. Der er dyrket både selleri, porrer, gulerødder, løg og broccoli. Det hele blev håndluget af en flok gymnasieelever, som således havde sig et fritidsjob hen over foråret og sommeren. - Næste år dropper vi nok nogle af de mest besværlige ting, mener Morten Ovenskou-Pedersen, der stadig prøver sig lidt frem. Det er i øvrigt et rent tilfælde, at landmanden deler navn med sin gård, som han altså også kun har ejet i få år. Oprindeligt var det Svend Ovenskou-Pedersens far, der kom fra Aalestrup-egnen, der fik navnet Ovenskou, og derefter blev det føjet ind i familienavnet.