Her bruger flertallet 10 millioner:

Drift: 1,4 millioner: Landby-ordning: 100.000 kr. Tilskud til Multihuset i Hv.sund: 10.000 kr. Frit valg af børnepasn.: 150.000 kr. Undervisningsmidler, Farsø Skole: 34.000 kr. Special-SFO i Strandby: 340.000 kr. Tilskud til Anemonen: 6.000 kr. Tilskud til V. Hornums klubber: 55.000 kr. Dagplejen i Dr. Ingrid Hallerne: 5.000 kr. Huslejeindskud i ældreboligerne: 500.000 kr. Efteruddannelse i ældreplejen: 200.000 kr. Drift uden for vækstramme: Pulje til fleks- og skånejobs: 500.000 kr. Anlæg: 7,7 millioner: Byggemodning, Svoldrupvej/Røjbækvej: 1,1 mio. Bymidte-renoveringen: 6,2 millioner. Tagisolering, V. Hornum Skole: 100.000 kr. Inventar og vedligehold, supermaxiklassen, Strandby: 50.000 kr. Renovering af indgangsparti, Ullits Skole: 130.000 kr. Legeplads ved Børnehuset i Ullits: 120.000 kr. Kassebeholdning v. udgangen af 2003: Budgetoplæg, 1. behandling: 22,6 mio. kr. Efter budgetforlig mellem V, S og Farsølisten: 13, 0 mio. kr.