Forsikringsvirksomhed

Her diskuterer vi sagligt

Jørn Astrup Hansen har i den senere tid skrevet indlæg på NORDJYSKE's debatsider om valget til TryghedsGruppens repræsentantskab.

TRYG-VALG:Jørn Astrup Hansen har i den senere tid skrevet indlæg på NORDJYSKE's debatsider om valget til TryghedsGruppens repræsentantskab. Senest har den københavnske bankmand begået debatindlægget ”Legestue for bestyrelse” (20.1). Jeg kan ikke undlade at kommentere tonen i Astrup Hansen indlæg – den er meget nedladende, og hvad jeg vil betegne som niveauer lavere, end jeg ville forvente. Den virker måske på Kastelsvej i den pæne del af København – men jeg kan forsikre Astrup Hansen om, at den tone ikke fungerer her i Nordjylland. I Nordjylland kan vi sagtens være uenige, men vi forholder os til fakta og diskuterer sagligt uden unødvendige personlige angreb. Astrup Hansen rettede et meget personligt angreb mod Stine Bosse i sidste uges indlæg ved bl.a. at påstå, at Bosse ikke har forstået ”de finansielle sammenhænge i koncernen”. Det er noget af en påstand om direktøren for Danmarks største og efter min mening særdeles veldrevne og innovative forsikringskoncern. Jeg er selv kunde i Tryg og må sige, at jeg er meget tilfreds med de produkter, jeg løbende bliver tilbudt. Og hvis jeg ikke var tilfreds … Ja, så ville jeg, ligesom det i øvrigt også står Astrup Hansen og alle andre forsikringstagere frit for, kigge mig om efter et andet forsikringsselskab. Det er derfor helt forståeligt, at Stine Bosse har undladt at svare på Astrup Hansens personlige angreb. I sit seneste indlæg mener den københavnske bankmand så at vide, at jeg i mit debatindlæg (18.1.) påstår, at Astrup Hansen stiller op til valget i Nordjylland. Jeg kan blot konstatere, at der intet sted i mit indlæg står, at Astrup Hansen stiller op til repræsentantskabsvalget i Nordjylland. Astrup Hansen har tidligere proklameret, at han personligt ville sørge for at stille med otte kandidater til det igangværende valg, der alle – ligesom Astrup Hansen – går ind for en opløsning af selskabet. Den 8. januar var alle 16 kandidater til repræsentantskabsvalget i Nordjylland inviteret til et informationsmøde af TryghedsGruppen. Her gav Stine Bosse en grundig og spændende gennemgang af TrygVestas arbejde. Derudover blev vi sat ind i TrygFondens almennyttige indsats, og endelig blev vi ført igennem TryghedsGruppens historie. Efterfølgende havde vi alle god lejlighed til at snakke sammen og høre hinandens synspunkter. I den sammenhæng var der mig bekendt ingen, der talte om en opløsning af selskabet. Alle de gode kandidater, som jeg her talte med, stillede ikke op for Jørn Astrup Hansen og Trygsagen, men derimod for at kunne bidrage med deres viden og erfaring i TryghedsGruppens videre arbejde. Spørgsmålet er nu, om det er kommet bag på Astrup Hansen, at det i Nordjylland har været vanskeligt at finde otte kandidater, der stiller op alene for at opløse TryghedsGruppen? Måske er det derfor, tonen i Astrups foreløbige indlæg er så skinger, og måske er det derfor, at det kun er Astrup Hansen, der på Nordjyskes debatsider aktivt repræsenterer synspunktet om en opløsning af TryghedsGruppen i valgdebatten? Jeg tror, de fleste nordjyder er enige med mig i, at vi i de seneste år har set alt for mange eksempler på kortsigtede løsninger i erhvervslivet. Trygs historie går mere end 275 år tilbage. Det er et solidt selskab, der efter min mening også er særdeles veldrevet med Stine Bosse i spidsen. Med den nuværende situation på de finansielle markeder er det sidste, Tryg har brug for, kortsigtede løsninger som Astrup Hansens. Jeg er til daglig direktør for Nørresundby-virksomheden Desmi – en anden virksomhed med en lang virksomhedshistorie - idet virksomheden har sine rødder tilbage i 1834. Vi er i Desmi A/S samt i flere af vores datterselskaber også forsikringstagere, så hvis TryghedsGruppen opløses, og formuen skal udbetales, står vores virksomheder – ligesom mange andre virksomheder – nok til en pæn udbetaling, alt afhængig af hvordan fordelingsprincipperne i så fald måtte blive besluttet i repræsentantskabet. Men det er en meget kortsigtet løsning. Det er i mine øjne langt vigtigere at have et forsikringsselskab, som fortsat vil arbejde efter de almindelige solidariske principper, som Tryg har gjort i mange generationer, og som, vi tilmed kan være stolte af, er dansk. På ét punkt er jeg enig med Astrup Hansen. I denne periode (frem til den 11. februar) er der valg til TryghedsGruppens repræsentantskab. I den forbindelse vil jeg hermed på linje med Astrup Hansen opfordre til, at medlemmer af TryghedsGruppen stemmer på en af de personer, der kandiderer til en plads i TryghedsGruppens repræsentantskab. Vi er 16, der stiller op som repræsentanter for forsikringstagerne. Vi er alle forskellige individer og vil derfor i en eller anden grad også forvalte en plads i repræsentantskabet forskelligt. Det, jeg kan garantere, er, at jeg vil arbejde for, at Tryg fortsat vil levere de bedste forsikringsprodukter på markedet til priser, der er konkurrencedygtige, og at Tryg fortsat vil være et selskab, man kan regne med, hvis man er så uheldig at skulle få brug for sit forsikringsselskab. Samtidig vil jeg arbejde for, at TrygFonden fortsætter sit betydningsfulde arbejde med at redde menneskeliv og skabe større tryghed i Danmark – ikke mindst Nordjylland.