Lokalpolitik

Her er borgerne også taget med på råd

I en række andre kommuner har man også spurgt vælgerne, hvilken kommunal struktur de foretrækker. I nogle tilfælde er resultatet klart - i andre knap så klart. Vejle: Ved den vejledende folkeafstemning var stemmeprocenten 39 pct., hvoraf 63,9 pct. stemte for en nordlig region og kun 29, 7 pct. for en sydlig region. Kilde: www.vejle.dk Vamdrup: Ved den vejledende folkeafstemning var stemmeprocenten 57,25 pct.. 78,5 pct. af borgerne stemte for en sammenlægning med Kolding, Lunderskov og Christiansfeld, mens 18,1 pct. mente, at kommunen skal lægges sammen med Vejen, Brørup, Rødding og Holsted. Kilde: www.vamdrup.dk Dragør: Ved den vejlende folkeafstemning var stemmeprocenten 63,3 pct.. 74,7 pct. mente, at Dragør skal bevares som selvstændig kommune, mens 22,8 pct. ønskede sammenlægning med en anden kommune. Kilde: www.dragoer.dk Jelling: Ved den vejledende folkeafstemning stemte 65,3 pct. af de stemmeberettigede, og stemmerne var nogenlunde lige fordelt i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt Jelling skal bevares som selvstændig kommune eller ej. 51 pct. mente således, at Jelling skal forblive selvstændig, mens 46,6 pct. ønskede sammenlægning med en anden kommune. Såfremt kommunen skal sammenlægges med en anden kommune, ønskede 81,2 pct. en sammenlægning med Vejle. Kilde: /www.dr.dk/nyheder Holmegaard: Ved den vejledende folkeafstemning var stemmeprocenten 54,5 pct.. 39,7 pct. mente, at Holmegaard skal bevare sin status som selvstændig kommune, mens 38,9 pct. mente, at kommunen skal sammenlægges med en stor bykommune. 21,4 pct. mente, at Holmegaard Kommune burde sammenlægges med én eller flere mindre kommuner. www.holmegaard.dk Vallensbæk: Ved den vejledende folkeafstemning valgte 65,8 pct. af de stemmeberettigede at afgive deres stemme. 90,4 pct. mente, at Vallensbæk skal forblive selvstændig, mens kun 9,0 pct. ønskede en sammenlægning med en anden kommune. www.vallensbaek.dk Slangerup: Ved den vejledende folkeafstemning valgte 44,7 pct. af de stemmeberettigede at afgive deres stemme. 54,9 pct. stemte for en sammenlægning med Frederikssund og evt. andre kommuner, 31,1 pct. stemte for en sammenlægning med Hillerød og evt. andre kommuner, mens 12,1 pct. stemte for en sammenlægning med Stenløse, Ølstykke og evt. andre kommuner. Kilde: www.slangerupkomm.dk Brande: Ved den vejledende folkeafstemning afgav 56,4 pct. af de stemmeberettigede deres stemme. 60,03 pct. mente, at Brande skulle lægges sammen i en lille model med Nørre-Snede og Give Kommuner, mens 36,58 pct. mente, at Brande Kommune skulle vælge den store model med Herning, Aaskov og Trehøje kommuner. Kilde: www.brandekommune.dk Karup: Ved den vejledende folkeafstemning blev borgerne spurgt om, hvilken ny kommunestruktur de ville foretrække. Stemmeprocenten var på 57,7 pct.. 58 pct. af de, der stemte, ønskede en sammenlægning med Viborg, 18 pct. med Herning, mens fem pct. ønskede at blive sammenlagt med Ikast. Endvidere skal det nævnes, at der kun var 13 pct. af borgerne, der ikke ønskede en sammenlægning. Kilde: www.karup.dk Struer: Ven den vejledende folkeafstemning spurgte man borgerne, om de mente, at kommunen skal nedlægges og være en del af Holstebro Storkommune. Til dette svarede 51 pct. af borgerne nej. Stemmeprocenten til den vejledende folkeafstemning var på 60, 7 pct.. Kilde: www.struer.dk Ikast: Ved den vejledende folkeafstemning var stemmeprocenten på 63,29 pct.. Borgerne blev spurgt, om de ønsker, at Ikast Kommune skal forblive selvstændig, hvortil 51,9 pct. svarede ja. Kilde: www.ikastkommune.dk Gråsten: Ved den vejledende folkeafstemning stemte 60,1 pct. ja til en sammenlægning. 61 pct. af borgerne stemte for en sammenlægning med "Sønderborg-området", mens 35,5 pct. mente, at kommunen skal søge imod "Aabenraa-området". Kilde: www.graasten.dk Tørring-Uldum: Ved den vejledende folkeafstemning var stemmeprocenten 60,2. 64,8 pct. stemte for en sammenlægning med Hedensted og Juelsminde, mens 27,2 pct. mente, at kommunen skal lægges sammen med Vejle. 5,7 pct. havde den holdning, at kommunen skulle sammenlægges med Horsens Kommune. Kilde: www.tuk.dk Følgende kommuner har indtil videre oplyst, at de vil holde afstemninger i løbet af september og oktober 2004: Hals Børkop Middelfart Sallingsund Følgende kommuner har foranstaltet spørgeskemaundersøgelser: Allerød Arden Skælskør

Breaking
Mange er smittet med corona på plejecenter i Brønderslev
Luk