Her er den så - Vendsyssel nu & da

Museumsinspektør Per Lysdahl præsenterede ny årbog i kirkesalen på Vendsyssel Historiske Museum

Kir­ke­sa­len på Vend­sys­sel His­to­ris­ke Mu­se­um var ram­men for Vend­sys­sel His­to­ris­ke Mu­se­ums nyt­års­kur, hvor mu­se­ets år­bog ¿Vend­sys­sel nu & da¿ blev præ­sen­te­ret for 25. gang. Bo­gen er langt stør­re end nor­malt. Der­for er den også for­sin­ket.Foto: Ben­te Po­der

Kir­ke­sa­len på Vend­sys­sel His­to­ris­ke Mu­se­um var ram­men for Vend­sys­sel His­to­ris­ke Mu­se­ums nyt­års­kur, hvor mu­se­ets år­bog ¿Vend­sys­sel nu & da¿ blev præ­sen­te­ret for 25. gang. Bo­gen er langt stør­re end nor­malt. Der­for er den også for­sin­ket.Foto: Ben­te Po­der

HJØRRING:Jubilæumsudgaven af Vendsyssel Historiske Museums årbog ¿Vendsyssel nu & da¿ blev lørdag eftermiddag præsenteret på museet. Det er 25. gang, bogen udkommer. Præsentationen fandt sted i forbindelse med museets nytårskur. Der var en spændt stemning som på en fødestue, da bogen skulle præsenteres. Dette barn var endda gået en del over tiden, idet den er en opsamling over årene 2006-2007. - Det er en årbog, fordi der står årstal udenpå. Men det er ikke altid den kommer hvert år, forklarede museumsinspektør Per Lysdahl. Bogen er gennem alle blevet trykt hos Vestergaards Bogtrykkeri. Herfra overrakte Knud Vestergaard Per Lysdahl 25.000 kr. til bogen. Fra Spar Nord Fonden gav Troels Bidstrup Hansen 15.000 kr. Eftermiddagen bød også på en række foredrag om museets aktiviteter i det sidste års tid.