Overenskomster

Her er en god EU-historie

Der er dårlige historier fra EU, og så er der de gode. Denne her er af sidste kategori.

RETTIGHEDER:Der er dårlige historier fra EU, og så er der de gode. Denne her er af sidste kategori. Parlamentet har netop godkendt Chartret for Grundlæggende Rettigheder, som vil blive en del af Reformtraktaten. Med Reformtraktaten bliver charteret retsligt bindende. Det er en vigtig udvikling i det europæiske samarbejde. Charteret går videre end de politiske og civile rettigheder som vi kender helt tilbage fra den franske revolution og fra Grundloven. EU sikrer gennem charteret også de sociale og økonomiske rettigheder. Rettigheder vi i Danmark og Norden har garanteret borgerne siden velfærdsstatens fødsel. Det er dem, der beskytter de europæiske arbejdstagere mod grov udnyttelse, som vi f.eks. har set det i Storbritannien og Irland hvor løn og arbejdsforhold presses i bund. Det var ingen overraskelse at Storbritanniens krav til Reformtraktaten, var en undtagelsen fra EUs charter. Det er dog ikke Storbritanniens gevinst, men briternes tab. Fremover vil europæere, uanset hvor i EU de arbejder, kunne kræve anstændige forhold, en acceptabel løn og værdighed - dermed er de ikke overladt til markedets ulige vilkår. Ved at pålægge arbejdsgiver at overholde lokale forhold, det være arbejdsmarkedsoverenskomster eller en lovreguleret mindsteløn, giver vi både den lokale arbejdskraft og den tilkomne en fordel; danskerne skal ikke frygte at blive udkonkurreret på ulige vilkår, arbejdslønnen går ikke ned og forholdene forværres ikke - tværtimod - alle vinder. Samtidig gennemtvinger EU ikke harmonisering af medlemslandenes arbejdsmarkeds- og produktionsforhold. Når polske håndværkere kommer til Danmark for at arbejde, skal det ske på danske arbejdsmarkedsvilkår. Det er til fordel for både polsk og dansk økonomi, polske og danske arbejdstagere samt på længere sigt også for arbejdsgiverne. EU¿s charter om fundamentale rettigheder virker; det kan rent faktisk betale sig at overholde reglerne.