EMNER

Her er et klart svar

DF's lokalformand Vivi P. Jensen har i et åbent brev (29.11.) stillet en række spørgsmål om kommunens brug af private botilbud og enkeltmandsprojekter -

med henvisning til de oplysninger, der er kommet frem i forbindelse med, at "Operation X" har kritiseret en række bosteder. * Hvad bruger Hjørring kommune på projekter af de på tv viste (enkeltmandsprojekter og lignende projekter med flere klienter på bostederne? * Hvor meget opsyn har kommunen med disse projekter? * Hvis der er kontrol, har disse kontrolbesøg så afstedkommet anmærkninger, i forhold til plejen og økonomien? * Mener kommunen der altid er overensstemmelse mellem det kommunen får og det regnskab og de handlingsplaner der bør foreligge ved kontrol besøg? * Har kommunen tænkt sig at gennemgå de forskellige projekter og lave nye budgetter og handlingsplan for området? * Mener borgmesteren det er i orden at der skaltes og valtes med skatteydernes penge, eller mener du at der skal stoppes for disse "enarmede" tyveknægte? Vivi P. Jensen efterlyser et klart svar - og det skal hun få: Hjørring kommune har p.t. fire borgere i enkeltmandsprojekter under botilbudet Hjorthøjgaard, som fysisk er placeret i Jammerbugt kommune. Hjørring kommune har ingen borgere anbragt i de tilbud, der drives af henholdsvis Alternativet Aps (som er en række enkeltmandsprojekter) eller i Alternativet Fonden (som er et botilbud godkendt af Hjørring kommune). Hjørring Kommune skal føre tilsyn med de botilbud, der er placeret i Hjørring kommune og som kommunen har godkendt. I denne sammenhæng betyder det, at kommunen fører tilsyn med det botilbud, der drives af Alternativet Fonden, og som er placeret i Hjørring kommune. De løbende tilsyn med Alternativet Fonden har ikke givet anledning til anmærkninger. I forbindelse med den aktuelle pressedækning har Hjørring Kommune bedt Alternativet Fonden om, at redegøre nærmere for en række påstande, der er blevet fremført i pressen for at vurdere, om der fortsat er grundlag for en opretholdelse af godkendelsen. Når det gælder tilsyn og godkendelse af de enkeltmandsprojekter, der drives af Alternativet Aps, står de anbringende kommuner for dette. Hjørring Kommune har ikke et samlet overblik over, hvor mange af disse enkeltmandsprojekter, der er placeret i Hjørring Kommune, da de anbringende kommuner ikke skal oplyse Hjørring Kommune om dette. Når det gælder de fire pladser, som Hjørring kommune benytter på Hjorthøjgaard, forholder det sig sådan, at vi har haft den fejlagtige opfattelse, at Hjørring Kommune skal godkende og føre tilsyn med stedet - det er imidlertid Jammerbugt Kommune, der har den opgave. Når det er sagt, så er det dog vores vurdering, at indholdet i tilbuddet har været og er i orden - det har de løbende tilsyn som Hjørring kommune har ført med stedet vist. Om vi så har betalt for meget - det må den udredning som vi har igangsat vise. Hvis det viser sig, at vi har betalt for meget vil vi naturligvis forlange pengene tilbage. Jeg skal for fuldstændighedens skyld tilføje, at to af de børn/unge, der er overflyttet til Hjorthøjgaard er flyttet fra andre tilbud, som kostede væsentligt mere! Men jeg er da glad for at få denne lejlighed til at slå fast, at jeg under ingen omstændigheder finder det i orden, at der "skaltes og valtes med skatteydernes penge". Viser det sig, at vi er blevet snydt og bedraget, ja så tager vi naturligvis konsekvensen heraf - det skal der under ingen omstændigheder herske tvivl om. Vi har at gøre med svage og udsatte borgere, som er helt afhængige af, at vi finder det rette tilbud - og selv om vi også skal være "gode købmænd", er vi samtidig disse borgers garant for, at de anbringes i ordentlige og fagligt set gode tilbud. Det sidste er jeg helt sikker på, at mine borgmesterkollegaer fra andre kommuner, der vælger at anbringer borgere i Alternativet Aps' enkeltmandstilbud i den nordlige del af landet, er helt enig med mig i!