Danmark

Her er hovedpunkterne i den ny trafikaftale

Ny grøn aftale betyder mere metro i Nordhavn og mere cykeltrafik i hele landet.

Her er hovedpunkterne i den ny trafikaftale

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative har indgået en aftale om "En grøn transportpolitik".

Aftalens hovedpunkter er en helt ny metrolinje til Københavns Nordhavn og cykelprojekter i hele landet.

* Metroforbindelse til Københavns Nordhavn fra Cityringen skal stå klar 2018.

* De to nye stationer, Nordhavn og v./Orientkaj, kan tages i brug i 2019.

* Ved at anlægge metro til Nordhavn samtidig med, at Cityringen anlægges, kan der spares 300 millioner kroner på den nye metro. Blandt andet bliver der ikke to byggeperioder med to opgravninger af Sortedamssøen.

* Aftalen indebærer også en øget indsats for cykeltrafikken.

* Den er afsat 150 millioner kroner til indsatsen, der betyder, at der etableres store cykelkorridorer i storbyer og sikre cykelstier ved skoleveje i mindre byer.

* Parterne har desuden aftalt, at man i efteråret 2012 vil drøfte en fremtidig løsning for Storstrømsbroen.

Kilde: Transportministeriet og Københavns Kommune.

/ritzau/