Her er naturplejen i fokus

Landmand er meldt for at pløje markvej op. Han tager til genmæle og fortæller om ambitiøs naturplan

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ved ejendommen i Agersted er anlagt en sø, og et stort antal nye træer er plantet i området. Foto: Peter Broen

ØRSØ:Jens Eigil Hermansen ved Ørsø har naturpleje og naturudvikling i fokus på Lille Kokkenborgs jorder. Sådan har det altid været - og sådan bliver det også i fremtiden, når næste generation tager over. Det skal en samlet naturplan for området sikre. Derfor ramte det ham ekstra hårdt, da lokale folk meldte ham til Brønderslev Kommune, fordi han pløjede 230 meter markvej op på en nyerhvervet ejendom på Milholt 14. En gerning der fra kommunal side blev fulgt op af påbud og trusler om politianmeldelse. Jens Eigil Hermansen har fået valget mellem at genetablere markvejen eller komme med forslag til et alternativt stiforløb. Og han har nu indsendt et forslag til alternativ stiforløb mellem Milholt og Hønborgvej til Brønderslev Kommunes forvaltning. Naturpleje Men det ændrer ikke på, at han sidder tilbage med en oplevelse af, at det store arbejde han hidtil har udført i naturens tjeneste er overset. Jens Eigil Hermansen har investeret 25.000 kroner i at få Hedeselskabet til at lave en overordnet naturplan. Hertil kommer forholdsvis omfattende investeringer til beplantninger, udgravning af søer, skovrejsning samt etablering af såkaldte insektvolde. Voldene skaber grønne fristeder og levesteder for planter og dyr. - Jeg har hele tiden placeret vores braklagte jord som striber i store markarealer for at bryde store sammenhængende stykker op. På den måde bliver de spredt ud i terrænet. Det koster ekstra, når der skal udregnes hektartilskud, men det er godt for dyrelivet, fortæller Jens Eigil Hermansen. Han er aktiv jæger, og går som sådan op i vildtpleje. Og de to lokale jagtforeninger har også taget del i naturplejen og har været med til at plante træer. Den lokale landmand har planer om at føre naturplanen - eller dele af den - ud i livet, når tid og penge passer. - Mit ønske er at skabe glæde for familien her og forøge ejendommens værdi ved et eventuelt salg. Hertil kommer, at jeg gerne vise lokalsamfundet, at man godt kan være effektiv landmand samtidig med, man passer på naturen - at jeg tager ansvar for naturen. Jeg vil gerne vise, at et moderne kvægbrug kan drives i harmoni med naturen og vildtet, uden at det behøver påvirke drift eller natur på en negativ måde. - Jeg bruger naturplanen som opslagsværk. I naturplanen har jeg sammen med min søn og svigersøn udpeget 20 naturelementer - over halvdelen er "skæve" markhjørner. Vi planter for eksempel hyben, vilde æbler og fuglekirsebær i de hjørner, der ikke er egnede til at dyrke. Det sikre, at vi har natur i hele området - og det kunne rigtig mange landmænd gøre. Store marker- små oaser - Landbrugene er meget store i dag, og markerne er enorme. Når man laver insektbanker midt i marken, er det godt for dyrelivet, og der er altså ikke mange gener ved det, mener han. - Men mine kollegaer syntes, jeg var tosset, da jeg gik i gang med at dele de store markarealer op - nu har de vist accepteret det, smiler han. - Jeg elsker naturen og passer på den. Derfor kan jeg blive hidsig, når folk beskylder mig for det modsatte. Og jeg bliver da sur, hvis jeg ser en kollega, der ikke opfører sig som han skal, men der skal altså også være en bagatelgrænse, siger Jens Eigil Guldager Hermansen med henvisning til det omtalte stykke markvej.