EMNER

Her er Sindals skattegevinst

SINDAL:Sindals centrale placering på de vendsysselske landkort og de lokalemæssige forhold blev afgørende, da Aalborg Kommune, der for et halvt år siden overtog sekretariatsbetjeningen af de nordjyske skatteankenævn, skulle have placeret et satellitkontor i Vendsyssel. Ved at etablere sig med en mindre afdeling i Sindal, undgår man, at sekretærerne for skatteankenævnene skal bruge alt for lang tid på landevejene, hvis eksempelvis en medarbejder fra Aalborg skulle deltage i et nævnsmøde i det nordlige Vendsyssel. Fem medarbejdere er blevet udstationeret i Sindal, og det skulle ikke på nogen måde være tale om en deportering, da 80 procent af medarbejderstaben faktisk bor i Vendsysssel og dermed også sparer transporttid mellem hjemmet og arbejdspladsen. Ingen af dem bor ganske vist i Sindal Kommune og afleverer således heller ingen skattekroner her, men lidt falder der dog af - for som en af skattefolkne nævner, har de allerede været på visit ved bageren op til flere gange, så kom endelig ikke og sig, at de ikke spiser brød til, når de giver deres faglige input til sagerne i det lokale skatteankenævn... Lokalerne på Sindallund blev ledige, fordi kommunens arbejdsmarkedsafdeling er flyttet over på kommunekontoret, hvor der er blevet plads efter skatteforvaltningen rykkede til det nye, fælleskommunale ligningscenter i Hjørring pr. 1. februar. Foreløbig er der dog kun skrevet lejekontrakt for omkring et par år, og det skyldes, at valgperioden for de nuværende medlemmer af de nordjyske skatteankenævn løber ud ved næste kommunalvalg. Herefter vil situationen og behovet for en afdeling i Sindal blive vurderet på ny, da det ventes at flere skatteankenævn i fremtiden slår sig sammen. Satellitkontoret betjener skatteankenævnene i Skagen, Frederikshavn/Læsø, Sindal, Hjørring, Sæby, Hirtshals, Løkken-Vrå, Dronninglund og Brønderslev kommuner. De fem medarbejdere er Else Krægpøth, Teddy Skræm, Pernille Pedersen, Ole Andersen og Inger Nielsen.