EMNER

- Her går det godt

Selvom det kan være svært at tro på, så står Danmark rigtig godt rustet til at klare de problemer, den finansielle krise og nedgangen i den globale økonomi medfører. I hvert fald, hvis man skal tro nationalbankdirektør Nils Bernstein. Han gjorde i en tale til erhvervsledere forleden opmærksom på, at den gennemsnitlige husholdnings disponible indkomst i år ventes at vokse med ca. 12.000 kr. Det skyldes stærk vækst i lønningerne, kombineret med skattelettelser. Samtidig ligger de gennemsnitlige friværdier pr. bolig på omkring 800.000 kr. Selv med udsigt til en stigning i arbejdsløsheden er husholdningernes økonomi grundlæggende sund, og sådan oplever folk det også selv. - Men de holder på pengene. Forbrugernes tillid til samfundsøkonomien er påvirket af finanskrisen og den pessimistiske tone i den offentlige debat, sagde Nils Bernstein. - Den store tilbageholdenhed, og boligmarkedet der er gået næsten helt i stå, er med til at forstærke vækstafmatningen, sagde han. At arbejdsløsheden er på vej op, er ifølge nationalbankdirektøren naturligt. Ledigheden har været på et så lavt niveau, at det ikke var holdbart - Hvad, der er det holdbare niveau, er ikke lige til at sige, men formentlig i størrelsesordenen 100.000, sagde han. Han mener, at det mest påtrængende problem er at få de finansielle markeder til at fungere igen. De finansielle pakker, som er gennemført, har hjulpet eller vil hjælpe. - Det er nok de færreste, der oplever det på den måde. Det er fordi, det er vanskeligt at sammenligne med, hvordan det ellers ville være gået. Men jeg er sikker på, at det ikke ville være kønt, sagde han.