Nibe

Her går det godt

At dømme efter den beretning, formand Jens Poulsen præsenterede et halvt hundrede medlemmer for, kører det noget nær i olie for Nibe Bådelaug, der tager sig af området i skudehavnen ved de røde skure. På laugets generlforsamling betegnede han 2002 som et roligt år, hvor udviklingen "kørte fornuftigt"uden nævneværdige problemer". Der var dog enkelte knaster med kranen, indrømmer han, men de er nu løst efter en mindre renovering. Også ophalevognen har været under udbedring og er nu - efter at ruller og stænger er blevet fornyede - i god stand. Bortset fra, at vognen trænger til en gang maling. Jens Poulsen havde mange positive gloser fremme i sin omtale af værftet, der nu efter at man har etableret en brændeovn kan bruges - og bliver brugt - hele året, både til almindelig vedligeholdelse og til glasfiberarbejder. Lauget har planer om en renovering af bolværket mod syd, og har haft en entreprenør på stedet for at udregne et tilbud. Formanden forventer, at omkostningerne kan holdes på et fornuftigt niveau, da lauget råder over kvalificerede håndværkere i egne rækker. Eneste sure opstød kom i forbindelse med kranen, der flere gange har været udsat for irriterende hærværk, og han opfordrede medlemmerne, især dem der er tidligt ude, til at holde øjne og ører åbne for hærværksmænd. Poulsen er også formand for Havneforeningen. Nye småhuse på vej i forlængelse af de eksisterende, og både kommunen og "Nibe Havn" har sagt god for projektet. Bådlauget genvalgte formand Jens Poulsen, Øyvind Nielsen og Johan Jørgensen, mens Otto Jensen efter en længere periode i bestyrelsen trådte ud. Johan Jørgensen har afløst Søren Peter Jensen som suppleant.