Her går det godt

Frederikshavnerne ser statistisk set lyst på fremtiden

Frederikshavn 28. september 2002 08:00

FREDERIKSHAVN: Det går ufatteligt godt i Frederikshavn. Den overraskende melding om tingenes sande tilstand i den del af landsdelen, der har den højeste arbejdsløshed og et markant vigende skattegrundlag, fremgår af forbrugertillidsindikatorer udarbejdet af Nordjysk Konjunkturanalyse. Forbrugertillidsindikatorerne afspejler familiernes vurderinger af deres egen økonomiske situation nu og et år frem i tiden. Indikatorerne viser, at Frederikshavn-området skiller sig ud i Nordjylland, som den region, hvor befolkningen bedømmer deres privatøkonomi mest positivt. De spurgte er blevet bedt om at vurdere, om de har fået det økonomisk bedre eller dårligere det sidste år og om pengene slår til. Hver fjerde frederikshavner vurderer, at hans/hendes situation er blevet bedre i løbet af det seneste år. Det er flere end noget andet sted i Nordjylland. Markant er også, at kun en procent af frederikshavnerne angiver, at de bruger flere penge end deres løbende indkomst giver dem mulighed for. Det er færre end noget andet sted i landsdelen. Desuden har nordjysk konjunkturanalyse spurgt om forventninger til egen husstands situation om et år. Dels om de adspurgte ser en risiko for at blive arbejdsløse, dels om om de forventer at have flere eller færre penge til rådighed. Med problemerne på Ørskov og en kommunal sparerunde in mente kunne man tro, at arbejdsløshed indgår som en kalkuleret risiko i mange frederikshavnske familiers vurdering af fremtiden. Men nej. Undersøgelsen siger tvært imod, at over halvdelen finder det helt usandsynligt, at de selv eller deres ægtefælle skulle gå hen og få en fyreseddel. I alle andre regioner i Nordjylland er det under halvdelen, der udtaler sig så skråsikkert om deres fremtidige jobsikkerhed.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...