EMNER

Her hjælper vi hinanden

Fastelavnsfest er med til at skabe sammenhold

VOERSÅ:I Voerså er Peter Sørensen formand for idrætsforeningen, mens Peters mor ,Rigmor Sørensen, er kasserer i borgerforeningen. Eksemplet viser først og fremmest, at i byen er man tæt på hinanden, men det er også et godt billede på, hvordan man har let ved at hjælpe hinanden - for eksempel til større arrangementer. Voerså Idrætsforening havde arrangeret fastelavnsfesten, men andre foreninger i byen møder op for at hjælpe med det praktiske. - For Voerså er sådan en fastelavnsfest af stor betydning. Det giver sammenhold, og det har man brug for, hvis et lille samfund skal overleve, siger Peter Sørensen. Udover at Voerså er god til at samle byens borgere til forskellige arrangementer, så bliver der i øjeblikket arbejdet ihærdigt med ambitiøse planer, der blandt andet skal være med til at trække flere turister til byen. Håbet er, at man får støtte fra EU's Leader +-pulje, og målet er blandt andet at forskønne et stykke af midtbyen med brosten, borde og bænke samt opstilling af badehuse på stranden. Badehusene bliver en tro kopi af de huse, som fandtes for over 50 år siden. Men selv om det meste tilsyneladende er idyl i Voerså, så har man da lov til at blive lidt bekymret for fremtiden med en storkommune - og barske rygter om nedlægge en række skoler. - Skolen har en dygtig ledelse. Derfor tror jeg ikke på, at den bliver nedlagt, siger Peter Sørensen med den sædvanlige stædige "Voerså-optimisme".