Aalborg

Her kommer pengene fra

Fonden Realdania: 55 mio. kr. Aalborg Kommune: 60 mio. kr. Komitéen til rejsning af Musikkens Hus (indsamling): ca. 53 mio. kr. EU-midler: 38 mio. kr. Nordjyllands Amt: 22 mio. kr. Ekstra finanslovsbevillinger til Nordjysk Musikkonservatorium og Aalborg Universitet når musikhuset står færdigt: 80 mio. kr. Fremtidige lejeindtægter fra husets forsknings- og uddannelsesdel (Aalborg Universitet, Nordjysk Musikkonservatorium og Aalborg Symfoniorkester): 182 mio. kr. I alt: 490 mio. kr.