Skolevæsen

Her skal bygges til

Klasselokaler på Ravnshøj Skole er for små

Ravnshøj Skole. Foto: Bent Jakobsen

Ravnshøj Skole. Foto: Bent Jakobsen

Skolens bygninger er grundlæggende i god stand. Det største problem er, at klasselokalerne i hovedbygningen er for små, og der er ikke plads til at dele op efter alder. Det er derfor nødvendigt med en større udbygning af skolen for at kunne rumme to spor. I forbindelse med SFO opføres en ny bygning til indskolingen med seks klasserum, grupperum mm. Mellemtrinnet placeres i eksisterende bygninger for at give denne fysisk aktive aldersgruppe gode udearealer i forbindelse med undervisningslokalerne. Udskolingen får også en ny bygning. Tre eksisterende klasselokaler bygges om til billedkunst, depot og lerovn. Det er i umiddelbar tilknytning til atriumgård, der kan inddrages til udeværksted. Håndarbejde flytter ind, hvor billedkunst var før - som nabo til sløjd. Det vil med tiden nemt kunne indrettes til det nye fag håndværk&design. Det er fint med et fællesrum mellem skole og SFO, men det er noget misvisende at kalde det "Væksthuset". Det ville være godt med et lidt større fællesrum, som kan lukkes delvist af, så der kan være flere aktiviteter på samme tid. Det er positivt, at musiklokalet er placeret, så det kan åbnes ud mod fællesrummet. Håndarbejde er godt, men placeret noget isoleret. Til gengæld er lokalet til biologi og natur/teknik ikke tidssvarende. Klasselokale ved Væksthuset indrettes til teater/drama og får foldevæg, så udnyttelsen bliver bedre. Der er brug for bedre sammenhæng mellem administration og lærerværelse, der er for lille og mangler basale faciliteter Tæt ved hovedindgangen indrettes fire klasseværelse til lærerværelse, pædagogisk servicecenter, mødelokale og sundhedspleje, der flytter fra tidligere bolig. Boden er allerede ved at blive bygget om til også at producere mad til eleverne - det falder fint i tråd med områdets mulighed som café/kantine. Mediateket er godt indrettet. Gymnastiksalen trænger til nyt gulv og bedre omklædningsforhold, men ellers er skolen godt dækket ind med idrætsfaciliteter. Skolens tre atriumgårde fremtræder lidt forsømte, men der er god mulighed for, at de kan bidrage med noget konstruktivt fremover. De udendørs arealer kan i det hele taget udnyttes bedre. For eksempel anbefaler rådgiverne at tænke hjemkundskab og idræt sammen ved at indrette en del af skolegården ud for hjemkundskab med noget inventar. Udbygning og ombygning med ny indskoling, ny udskoling, lokaler til mellemtrin, bedre personalefaciliteter, opgradering af natur/teknik, billedkunst, teater/drama, sløjd/håndarbejde og depot ved hal skønnes at koster 29,6 millioner kroner i håndværkerudgifter. Kilde: "Udviklingsplan, beskrivelser"