Aalborg

Her slutter historien

ØGADEKVARTERET:I en uge har vi fulgt personerne i Bornholmsgade 53. Alle i opgangen fik tilbudet om at være med i artikelserien. Beboerne i to af lejlighederne ønskede ikke at deltage. Serien slutter hermed i dag - og vi vil sige tak til de medvirkende - det har været spændende at høre jeres historier.