Hadsund

Her springer kæden af

STÅLTAGE:2.1. var der en stort opsat artikel med overskriften "Ståltage skaber brandfælder". Der advares mod at benytte ståltage med begrundelsen, at der skabes brandbare gasser i hulrummet, når det gamle tag bliver liggende med argumentet, at det gør byggeriet billigere. Her er det, at kæden springer af. Hvem er det, der foretager de beregninger? Det er i hvert fald ikke det, undertegnede har oplevet ved to byggerier i tidens løb. Første gang for ca. 20 år siden i perioden i starten med ståltage. Vores landbrug på stuehus og kotale - en længe på 42 meter - trængte til nyt tag. Efter undersøgelser fra flere udbydere valgte vi ståltag. Vi blev tilrådet at lægge det nye tag oven på det gamle, men ved, at vi kunne lægge ståltaget direkte på de gamle lægter, var det soleklart meget nemmere, men også betydeligt billigere, at bruge den fremgangsmåde fremfor at lægge nye læger på, hvis det gamle tag skulle bevares. Så her i 2006 gentog vi manøvren på Grøndalsvej i Hadsund, et hus på 144 kvm. Igen blev det gamle tag fjernet og stålpladerne lagt direkte på de bestående lægter = ikke en krone til nye. Da det gamle tag var fjernet, var det oplagt at forøge isolationen på loftet med yderligere 100 mm oven på de bestående 200 mm - pris 4000 kr. Det, der også skal oplyses, er, at ståltagene i dag - modsat dengang - er beklædt med en effektiv antidug på indersiden, hvilket bevirker, at der ikke findes fugt på loftet. Hele projektet - som dengang - blev gennemført lynhurtigt, hjulpet af den næste generation, her i Hadsund varede det mindre end to dage. Så pointen i brug af ståltage er, at det kun er farligt ved brand, når det gamle tag bevares, og at det ikke er billiggør "operation nyt tag". Samtidig er det værd at bemærke, at et glat ståltag år efter år bevarer sin flotte udstråling, og andet kan simpelthen ikke få fodfæste.