Skolevæsen

HER VIL MAN SPARE PÅ SKOLEOMRÅDET

4,1 mio. kr. ved at nedsætte undervisningstimetallet fra det nuværende niveau, der er Undervisningsministeriets vejledende timetal. 3,4 mio. kr. ved at lukke Pædagogisk Mediecenter, Aktiv Sommer og sommersvømning. 3,1 mio. kr. på specialundervisning. 2,1 mio. kr. på to procent af serviceudgifterne på ungdomsskolen, Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning, Ungdommens Uddannelsesvejledning, administrativ gevinst ved sammenlægning af Aalborg Musikskole og Den Musiske Skole. 0,5 mio. kr. på elevtransport. 7,2 mio. kr. ved at ændre tildelingsmodellen i special-DUS, samt tilpasning af tildelingsmodel i landsbyordninger i forhold til børnehaver. 4,8 mio. kr. på specialskoler og specialtilbud. 7,8 mio. kr. på to-sprogs området.