Naturkatastrofer

Hercules-mission gjorde nytte

Dansk luftvåbens tunge dreng atter tilbage i Aalborg efter nødhjælpsarbejde i Sydøstasien

AALBORG:Èn af luftvåbnets store tunge drenge vendte i går hjem til Flyvestation Aalborg efter veludført nødhjælps-mission i Sydøstasien. Med militærisk præcision landede det tonstunge Hercules transportfly på det aftalte klokkeslet i den militære lufthavn efter at have tilbagelagt mellem 10.000 og 11.000 kilometer på den ca. 20 timer lange hjemtur fra Malaysia. Missionen i det fjerne østen har kort og godt været at hjælpe mennesker i nød via en omfattende luftbro i regi af FN. Hercules-flyet og dens fem mand store besætning har i lighed med fly fra andre landes luftvåben ydet sit bidrag til at hjælpe de katastroferamte lande og deres befolkninger på fode igen efter den altødelæggende flodbølgekatastrofe - Tsunamien - 26. december i fjor. Det var således en træt - men også meget stolt - flyskipper, kaptajn Jens Ø. Jensen, der sammen med sin besætning kunne betræde dansk jord igen. Velkomstkomiteen var også på plads med bl.a. den tidligere chef for Flyvestation Aalborg i front, oberst Karsten Schultz, den fungerende chef, oberstløjtnant Lone Træholt, chefen for styrkeproduktionen, oberstløjtnant Gert Brødsgaard, chefen for Flyvertaktisk Kommando, generalmajor Leif Simonsen og presseofficer, kaptajn Janni K. Christensen. Hercules-flyet lettede med kurs mod Fjernøsten og Malaysia 30. december i fjor og har i den mellemliggende periode fløjet nødhjælp i ganske store mængder på egentlige FN-missioner. Kaptajn Jens Ø. Jensen siger til NORDJYSKE, at man har fløjet henved 15 missioner. - Jeg vil skyde på, at vi har fragtet ca. 230 tons nødhjælp, og det spænder lige fra mad og medicin til f.eks. telte, kommunikationsudstyr og diverse undervisningsudstyr. Besætningen og flyet har haft base i Subang lufthavnen udenfor Kuala Lumpur i Malaysia og har fløjet i fast rutefart til Banda Aceh på nordspidsen af Sumatra og til Medan, ligeledes i Sumatra. Kaptajn Jens Ø. Jensen siger videre, at det har været en meget spændende opgave at løse. - Det har på den anden side også været en mission, som har indprentet sig i sindet én gang for alle. - Der er tale om helt enorme materielle ødelæggelser, som man næsten skal se med egne øjne for at kunne tro på det foruden helt ufattelige menneskelige lidelser og omkostninger, tilføjer han.