Herlig atmosfære i Brøndums Bod i Havehuset

SKAGEN:Inde i museumshaven bag Skagens Museums tykke rødstensmure fra 1928 ligger et af Skagens ældste huse, Havehuset. Det har navn efter dets indretning som havehus til Brøndums Gæstgivergaard - det nuværende Brøndums Hotel - hvis ældste fløj fra 1874 blev opført efter en brand i den gamle gæstgivergård. Branden betød, at gæsterne og tilhørende krostue måtte rykke ind i Havehuset under trange forhold, indtil den ny fløj var opført. I den ene ende af Havehuset blev der krostue for fiskerne og i den anden traktørsted for finere folk, som det blev udtrykt. Det var her i Havehuset, at skagensmaleren Michael Ancher blev indkvarteret under trange forhold, da han kom til Skagen første gang i 1874 og den 14-årige Anna Brøndum serverede for ham. Han var ikke af de værste, noterede hun i sin dagbog, og seks år senere blev de gift. Under forlovelsen malede de hver for sig - og sammen - her i Havehuset, hvor også Michael Anchers malerven fra Kunstakademiet, Karl Madsen, senere direktør for Statens Museum for Kunst og Skagens Museum, holdt til. Karl Madsen vejledte, foruden Michael Ancher, Anna Brøndum udi malerkunsten, og i det ungdommelige selskab af kunstnere og kunstinteresserede deltog også kusinerne Martha og Henriette Møller samt maleren Viggo Johansen. De spillede krocket under havens skyggefulde træer gennem flere år sidst i 1870’ erne. Henriette blev gift med Karl Madsen og Viggo Johansen med Martha. Da Anna og Michael Ancher blev gift, var Havehuset deres første hjem. Michael Ancher fik sit første atelier i den ene ende af bygningen, der vender ud mod Brøndums Hotel. Man ser også i dag det store ateliervindue i gavlen. Der har desuden både før og siden været købmandsbod. Den gamle Brøndums Gæstgivergaard var nemlig oprindelig en købmandsbod, hvor der blev solgt dagligvarer, blandt andet saltede sild fra tønden samt brændevin. Først senere blev købmandsforretningen udvidet til gæstgivergård, det nu internationalt kendte Brøndums Hotel. For fem år siden genoplivede man Brøndums Bod i Havehuset med en kombination af varer fra den traditionelle købmandsbod, der dels relaterer sig til kunstnerkolonien i Skagen, men også til fornødenheder af den slags, man kunne forestille sig ville blive handlet i en købmandsbod fra dengang, ”omregnet” til nutidens forhold. Ganske vist handles der ikke brændevin og saltede sild i Brøndums Bod i dag, men dog med vin af en kvalitet, som skagensmalerne ville nyde. Og bolscher og te. Men den særlige atmosfære af købmandsbod kan alle opleve i de lavloftede rum.