Herregården Hessel lokkede med hesteture

Det ikke blot vrimlede med heste af mange forskellige racer på Hessel i går. Herregårdens hestedage trak også mange børnefamilier til - og nostalgikere der ville genopleve tidligere tiders m arkarbejde. Heste forspændt gamle plove - i øvrigt kopier af herregårdsmuseets redskaber - og forskellige harver sled i det på de bakkede marker ned mod Limfjorden, og sognevejene omkring herregården blev kørt tynde af hestevogne fyldt med børn og voksne.