Forsikringsvirksomhed

Herreløse milliarder

Stine Bosse, administrerende direktør i forsikringsselskabet TrygVesta, lod sig (11.1.) interviewe i NORDJYSKE. Bosse havde påtaget sig at forsvare konstruktionen TryghedsGruppen, hvor direktionen og bestyrelsen har indkapslet forsikringskoncernens egenkapital, der tilhører forsikringstagerne. Det var en forbløffende oplevelse at få indsigt i Bosses virkelighedsopfattelse.

I øvrigt er det da overraskende, at Bosse, der ikke er valgt af nogen, men er ansat som direktør, så åbenlyst engager sig i det forestående valg til TryghedsGruppens repræsentantskab. Bosse gjorde bl.a. gældende, at TryghedsGruppen er forsikringstagernes (hun mener sikkert ledelsens) sikkerhed for, at TrygVesta ikke kommer på udenlandske hænder. Men herre jemini. TryghedsGruppen kom til verden i 1991 (under et andet navn) som et andelsselskab ejet af forsikringstagerne. Alligevel måtte forsikringstagerne magtesløse se til, da TryghedsGruppens ledelse – forblindet af egne udsigter – i 2000 overlod 94 pct. af ejerskabet til forsikringskoncernen til et svensk aktieselskab. Det kan Bosse da ikke have glemt. Hun var dog administrerende direktør i TryghedsGruppen indtil udgangen af 2005. Bosse slår på, at det er betryggende for forsikringstagerne, at TrygVesta har et stærkt moderselskab, som kan træde til med kapital, hvis der opstår behov herfor. Bosses udtalelse røber en mangelfuld forståelse af de finansielle sammenhænge i koncernen. TryghedsGruppen fødtes som eneaktionærer i TrygVesta. Anden formue havde TryghedsGruppen ikke. Den kapital, der med tiden er kommet til i TryghedsGruppen, er udbytte, som trækkes ud af TrygVesta. TryghedsGruppen udbytter TrygVesta – forsikringstagernes eget selskab – for siden at kunne styrke det! Det lyder mærkeligt. I 2005 delte TryghedsGruppen ejerskabet til TrygVesta med eksterne aktionærer. Det var en katastrofal disposition. Det delte ejerskab førte til Ebberød Bank lignende tilstande i forsikringskoncernen. Når TrygVesta udbetaler 100 kroner i udbytte, går de 25 kroner til skattevæsenet, de eksterne aktionærer (der aldrig har bidraget med kapital til forsikringsselskabet) får 30 kroner, og TryghedsGruppen får 45 kroner. Det koster 55 kroner at flytte 45 kroner fra forsikringsselskabet til TryghedsGruppen. Fra den ene lomme til den anden så at sige. Det er værre end Ebberød Bank. I 2007 hævede TryghedsGruppen 1,5 mia. kr. i Tryg Vesta. Det kostede TrygVesta 3,4 mia. kr.; det kostede forsikringstagerne – koncernens egentlige ejere – ekstra 26 pct. i forsikringspræmie. Vær med til at sikre, at ejerskabet til forsikringskoncernen forvaltes i forsikringstagernes interesse. Vær med til at sikre forsikringstagernes kontrol med TryghedsGruppen. Stem på forsikringstagernes egne kandidater ved repræsentantskabsvalget.