]Hes]te i duel:] Kø]re]stæv]ne på Hol]te]gaard]

Kø]re]cen]ter Hol]te]gaard har i den for]gan]gne week]end endnu en]gang dan]net ram]men om et kø]re]stæv]ne. Der blev dys]tet i ma]ra]ton, dres]sur og for]hind]rings]løb, og ud over de tæt]te hes]te-duel]ler blev der un]der]vejs også budt på linedance- og po]li]ti]hun]de]op]vis]ning. Her er det Hans Back med sit to spand hes]te af oldenborgerrace foran den åbne charabanc vogn. ]]foto: pe]ter bro]en]