Færdselsforseelser

Hetz mod ældre bilister

"Hvem skal stoppe gamle bilister?".

Alene denne overskrift virker nedladende og diskriminerende. Men svaret er enkelt: Dét skal politiet, såfremt de "gamle bilister" overtræder færdselsloven. Er der en hetz i gang mod ældre trafikanter? Selv om den anonyme debattør skriver, at problemet med unge fartbøller er en anden diskussion, så er det en kendsgerning, at hver gang man åbner avisen, kan man læse, at en eller flere unge er dræbt eller kommet til skade i trafikken. Jeg efterlyser en statistik over, hvor mange unge, der kommer til skade, i forhold til de ældre. Når de yngre føler sig generet, er det nok fordi ældre er flinke til at overholde fartgrænserne. Det største problem i trafikken er for høj fart, det næststørste er mobiltelefonen... for ikke at tale om spiritusbilister, eller folk, der har taget andre rusmidler. Er det de ældre, der er lovovertrædere her? Det er så let af "falde over" ældre, selv om der er meget fokus på, at den kategori gerne kører (og så vidt muligt bør køre) udenfor myldretider. Det er en nedværdigelse af lægestanden, når den beskyldes for at være for "blødsødne" over for de ældre, som skal have kørekortet fornyet. Lægerne er dygtige til at vurdere, om man er egnet som bilist. Men som det er nævnt i indlæg på internettet, vil det sikkert være en god idé, at lade en "fremmed" læge stå for fornyelse af kørekort. Det er også blevet nævnt, at man kan bruge Mærsk Mc-Kinney Møller som forbillede, fordi han lader sig transportere... ja, men som milliardær har han jo råd til egen chauffør eller taxa. Desuden er den kollektive trafik i København noget helt andet end her i Nordjylland. Hvis kørekortet skal tages fra dem, der ikke overholder færdselsloven, så er der ikke mange trafikanter tilbage. Til alle jer, som føler, at ældre trafikanter er en belastning i trafikken: Husk nu at aflevere kørekortet frivilligt, når I fylder 70 !!! P.s.: Jeg er forbavset over, at det kan være tilladt at være anonym på debatsiden.