Hetz mod erhvervsliv må stoppe

AFGIFTER:Folketingets Erhvervsudvalg har netop haft foretræde af Dansk Gartneri, som gjorde opmærksom på, at regeringen og Enhedslisten reelt er i færd med at smadre de danske gartneriers konkurrenceevne ved at indføre nye massive energiafgifter, som sænker virksomhedernes konkurrenceevne og uvilkårligt vil medføre tab af danske arbejdspladser. Er det virkelig en effektiv medicin? Stigende fjernvarmeafgifter 60 mio., forhøjede NOX-afgifter 14 mio., forhøjede PSO-afgifter 21 mio. samt sigende nettariffer for omkring 18 millioner på årsbasis. Hvis de danske gartnerier så var griske miljøskurke - men det er de bestemt ikke. Tværtimod har gartnerierne siden 1996 kunnet nedbringe erhvervets varmeforbrug med 40 pct.. Virksomhederne har netop investeret massivt i nye væksthuse og lavenergi som både har nedbragt driftsudgifterne, men også sikret miljøet klare forbedringer. Alt dette til trods vil regeringen og Enhedslisten nu øge energiafgifterne med 113 mio. om året, hvilket er næsten hele det overskud som branchen kunne præstere i 2010. Det er ikke en erhvervspolitik, som vi kan støtte. Gartnerierhvervet genererer en årlig produktionsværdi på 4,5 mia. årligt, hvoraf de tre milliarder eksporteres til andre lande. Der er 10.000 arbejdspladser indenfor området. Job, som for de flestes vedkommende er ufaglærte medarbejdere som vil have mere end svært ved at finde anden beskæftigelse, da vi i forvejen har set tusindvis af produktionsjob forlade landet. Fra politisk side burde det være en selvfølge, at vi bruger tiden på at forbedre ramme- og vækstbetingelserne for de danske virksomheder, frem for at øge deres byrder, ødelægge konkurrenceevnen og gøre flere arbejdsløse. Det er nu, at det nye flertal skal vise ansvarlighed og stoppe deres hetz imod de frie liberale erhverv.