Hetz mod jøder en dryppende gift

Det er snart 70 år siden, Hitler-Tyskland vedtog de berygtede Nürnberg-love, der gjorde jøder til 2. klasses borgere

, ja, i virkeligheden til det, der var endnu værre, nemlig - for at bruge den nazistiske terroransvarlige Heinrich Himmlers sprogbrug - baciller, som skulle udryddes. Disse modbydelige love ophørte med det tredje riges fald, men ikke jødehadet, sådan som det nu blotlægges på www.mosaisk.com, hvor kendte mediefolk af jødisk herkomst hænges ud og tillægges alle mulige dårligdomme til skade for folkesundheden og opinionsdannelsen. Det kan foreløbig gøres fuldt legalt, selvom vi skriver 2005 og ikke 1935. "Jamen, tænk på, hvad det folk har gjort", slyngede en ældre mand ud mod mig, da vi tilfældigvis kom i samtale på biblioteket om den omsiggribende europæiske uvilje mod det jødiske folk. De små dryp-dryp giftdråber af antisemitisk had virker og endda så godt, at en saglig samtale umuliggjordes. Heldigvis byder den seneste hetz mod jøderne almindelig anstændighed imod, og dagspressen reagerer da også overalt med væmmelse. Personligt vil jeg ikke nøjes med at væmmes, men positivt erklære mig solidarisk med dette folk sådan som kong Christian X under besættelsen gjorde det. "Også jeg er jøde - åndeligt talt", siger jeg til mine jødiske venner og får et varmt smil tilbage. Dette er mere en forbigående følelser, men en grundlæggende sandhed, thi - som skrevet står - "frelsen udgår fra jøderne" (Joh. 4:22).