EMNER

HG 159 skal med i Nordisk Sejlads

Støtteforeningen danner ungdomsafdeling på dagens generalforsamling så byens aktive museumsskib delvist kan bemandes med unge når sommerens sejlads gennemføres

HIRTSHALS: HG 159 "Johs. Hejlesen" vil fra 26. juni til 7. juli deltage i Nordisk Sejlads. Ikke som egentlig sejlførende deltager, men som en slags følge- og hjælpeskib. Det er faktisk den første betydende sejladsmæssige aktivitet, byens aktive museumsskib deltager i. I dag afvikler støtteforeningen generalforsamling. Her tager foreningen endnu et skridt hen mod at opfylde de målsætninger, man i sin tid satte, da foreningen blev dannet med henblik på at bevare snurrevodskuttereren HG 159 "Johs. Hejlesen" som et aktivt museumsskib i stort set den stand, den havde, da den i begyndelsen af -60'erne blev bygget på Hans Svendsens Skibsbyggeri. De unge skal med På generalforsamlingen stifter foreningen nemlig nu en særskilt ungdomsafdeling. - Det betyder, at vi må lave ændringer i vore vedtægter, så de bliver tilpasset kravene i folkeoplysningsloven. Når vore ungdomsmedlemmer udskilles i en særskilt ungdomsklub under støtteforeningen, betyder det samtidigt, at klubben kan få del i de tilskudsordninger, der ligger i kommunalt regi for den slags, siger formand Ole Ejstrup. Sammen med Kurt Jensen, der er repræsentant for Lokalhistorisk Selskab i Hirtshals i den selvejende institution, der ejer HG 159 Johs. Hejlesen, samt bestyrelsesmedlem Thorben Christensen samt Hans Brinck Lauridsen har han været med i det forberedende arbejde forud for dannelsen af en ungdomsafdeling. - HG 159 er et projekt, der nødigt skal dø med os. Der skal gerne være folk til at føre det videre ud i fremtiden, siger Ole Ejstrup. Sømandsskab I ungdomsafdelingen vil de unge kunne lære om bl.a. sikkerhed til søs, motorpasning, tage duelighedstegn i sejlads m.m. - Men jeg vil da også kunne lære dem noget om at binde knob og stik samt at splejse, siger den tidligere vodbinder Kurt Jensen. Og så er planen, at HG 159 på Nordisk Sejlads delvis bemandes med unge fra ungdomsafdelingen. - Vi har tænkt på at skifte besætning undervejs i en vore venskabsbyer, dermed kan så mange unge som muligt få chancen, siger Kurt Jensen. Kommunal opbakning Hirtshals Kommune, der er repræsenteret i den selvejende institutions repræsentantskab ved kommunaldirektør Ida Balling, udtrykker stor tilfredshed med oprettelsen af en ungdomsafdeling. Kommunen har tillige til sommerens sejlads bevilget næsten 22.000 kr. fra den såkaldte Venskabsbypulje til togtet. -Dermed kan de unges egne udgifter til sejladsen holdes nede, siger Kurt Jensen. Nordisk Sejlads handler i stor udstrækning om skibe med unge besætningsmedlemmer, så det er oplagt, at vi delvist bemander Johs. Hejlesen med vore ungdomsmedlemmer på sejladsen. Det er da en fornem debut for vor ungdomsafdeling, siger Ole Ejstrup. Renoveringsstatus Ombygningsperioden, der med skibsbevaringsfondens råd og vejledning stadig pågår, er oprindeligt sat til at være færdig i 2006. - Det kan nu godt være vi er færdige i år. Det går ganske fint, selvom vi hele tiden skal have finansieringen på plads, før vi kan udføre arbejderne., siger Ole Ejstrup. Når HG 159 Johs. Hejlesen til sommer tager på sin første sejlads som museumsskib, er der brugt 2.000 frivillige timer og ca. en halv mio. kroner på projektet. -Mere end 200.000 kr. er kommet fra lokale sponsorer, spændende fra enkeltpersoner over fonde til organisationer, foreninger, firmaer og penegeinstitutter, siger Ole Ejstrup. Derudover er projektet blevet støttet af EU (Leader+-midler) og af Friluftsrådet. - Vi mangler fortsat 120.000 kr. i at have projektet færdigfinansieret. Det drejer sig om bl.a. navigationsudstyr, mesanmast, bomme, sejl og rigning, samt søtøj og personligt sikkerhedsudstyr for ungdomsklubben. - Vi mangler også en del effekter, som ikke kan købes.Det gælder f.eks. den tids lamper til såvel dæksbelysning som i lugarer. Den slags er ikke i handelen længere, siger Ole Ejstrup.