HI-humør er stadigi behold

HI Fodbold spillede en stor kamp mod topholdet Århus Fremad (billedet) i sidste uge. Siden kom vendelboerne ned på jorden ude mod endnu et tophold, B 1913, og i aften venter endnu et af rækkens stærke mandskaber, Thisted. Foto: Bent Bach

HI Fodbold spillede en stor kamp mod topholdet Århus Fremad (billedet) i sidste uge. Siden kom vendelboerne ned på jorden ude mod endnu et tophold, B 1913, og i aften venter endnu et af rækkens stærke mandskaber, Thisted. Foto: Bent Bach

HJØR­RING:Selv om HI Fod­bold i sid­ste week­end kom helt på jor­den ef­ter et 0-5 ne­der­lag til B 1913, fej­ler op­ti­mis­men ikke no­get hos hjør­rin­gen­ser­ne in­den af­te­nens hjem­me­kamp i fod­bol­dens 2. di­vi­sion mod Thi­sted FC. - Især på egen bane har vi le­ve­ret så me­get godt fod­bold her i for­året, at et en­kelt stort ne­der­lag på ude­bane ikke kan rys­te os, så vi går ef­ter den tred­je hjem­me­sejr på stri­be mod thy­bo­er­ne, si­ger HI-træn­er Fro­de Lang­ager­gaard. Mid­ter­hold Pla­ce­ret i mid­ten af ræk­ken kan det gå beg­ge veje for HI’erne, og Fro­de Lang­ager­gaard er da også til­freds, hvis hans mand­skab slut­ter i den bed­ste halv­del. - Så kan vi al­tid skrue op for blus­set i næs­te sæ­son, hvor klubbens øko­no­mi­ for­hå­bent­lig for­bed­res.jop