Hidtil ikke ekstremt høje værdier for farlige havbakterier

KØBENHAVN:Selv om en 62-årig mand er blevet smittet og indlagt med en infektion efter at være blevet smittet med havbakterien Vibrio vulnificus, betyder det ikke nødvendigvis, at antallet af de pågældende bakterier i badevandet er ekstremt højt. Hidtidige prøver har nok vist forhøjede, men ikke ekstremt høje tal for bakterien. Man kan også blive syg af bakterien, selv om antallet af bakterier ikke ligger over grænseværdien. - Der er mange bakterier på grund af den varme sommer. Derfor kan man blive syg, hvis bakterien trænger ind i kroppen, siger Anne-Marie Plesner, embedslæge i Københavns Amt. Badevandet kontrolleres jævnligt af kommunernes miljøkontrol. Hidtil har myndighederne ikke fundet behov for et badeforbud. Hos embedslægen hæfter man sig ved, at den 62-årige er blevet smittet i forbindelse med fiskeri, hvor han må formodes at have haft hænderne særligt meget i vand. Dermed er det ikke nødvendigvis et tegn på øget risiko. I øvrigt er et badeforbud fra myndighedernes side ikke så sandsynligt. Den mest normale reaktion er at advare folk om at være opmærksomme og gå til læge, hvis de har haft sår og rifter og får hudsymptomer eller feber efter at have badet. Den pågældende bakterie er sædvanlig, når vandet kommer over 20 grader. Med øget bevægelse i vandet og lavere temperaturer vil mængden af bakterier atter falde. Bakterien giver anledning til hævelse og alvorlige hudinfektioner, som igen kan føre til en blodforgiftning. I tidligere år har der været konstateret enkelte sygdomstilfælde og et enkelt dødsfald i Danmark. /ritzau/