Hidtil største straffesag i Thy for retten i dag

Otte mænd står tiltalt i knivstikkeri-sagen fra Bedsted. Retssagen begynder i dag THISTED: Vold, legemsangreb af særlig rå og brutal karakter og legemsangreb under særdeles skærpende omstændigheder. Sådan lyder bare få af anklagepunkterne i, hvad der er blevet kaldet for Thys største straffesag. Otte mænd fra Bedsted er tiltalt, og i dag starter deres retssag. Thisted Dagblad følger sagen de næste tre dage. 6 måneder undervejs Det har taget politiet 6 måneder at indsamle, bearbejde og få styr på alle beviserne i den komplicerede sag fra Bedsted. I de næste tre dage skal dommer Niels Bjerre, med hjælp fra domsmænd, ind og vurdere på beviserne mod de otte mænd. Tæskehold og knivstik Sagen begyndte i november 2006 med nogle borgere, som ville afstraffe en lille gruppe personer, som mentes at stå bag nogle narkoproblemer i Bedsted. Gruppen, der ville afstraffe, tog karakter af et tæskehold, som brød ind i en 25-årigs lejlighed. Her blev de mødt af den 25-årige som stak to fra tæskeholdet ned med en kniv, så de svævede i livsfare. I dag står både deltagere fra tæskeholdet og den 25-årige tiltalt. @Byli.9.special.bund:Af Ria Pedersen ria.pedersen@nordjyske.dk