HIK har plan til nyt baneanlæg

Men klubformanden foretrækker nyt storstadion ved Super Arena

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Forholdene på Hobro Stadion er ikke perfekte for hverken medlemmer eller tilrejsende hold. ARKIVFOTO

HOBRO:En færdig plan med op til en en halv snes fodboldbaner, omklædningsfaciliteter og en renovering af klubhuset på det eksisterende Hobro Stadion ligger i skuffen hos Hobro IK’s fodboldformand Bøje Larsen, Hobro. Han er overbevist om, at klubben på den ene eller anden måde vil kunne skaffe de omkring 20 millioner kroner, det vil koste, men alligevel er han blevet usikker på, om det nu også er den vej, klubben skal gå. Forklaringen er, at en arbejdsgruppe under Hobro Erhvervsråd netop har offentliggjort, at man i Hobro Nord arbejder med planerne om en Super Arena med både cykelbane, svømmehal og vandland. - Det er simpelthen bare kanon, og jeg kan da sagtens se, at det vil være alle tiders, hvis vi kobler os på og at projektet bliver udvidet med et nyt stadion med tilliggende fodboldbaner. For HIK, byen, kommunen og fremtiden vil det være en helt fantastisk gevinst, siger Bøje Larsen. Og når han så alligevel ikke straks er til sinds at opgive de planer, klubben selv har arbejdet med, skyldes det tidsfaktoren. - Det er min fornemmelse, at der vil gå måske fire eller fem år, før man komme i gennem med planerne om et Super Arena. Det har vi i HIK dårligt tid til at vente på. Vi har brug for flere baner og bedre faciliteter her og nu. Med god hjælp fra både nuværende og nye sponsorer kan vi måske komme i gennem med vores projekt bare i løbet af et års tid, forklarer Bøje Larsen. Baner ved Ringvejen Klubbens egne planer går på at anlægge de mange nye fodboldbaner ved Ringvejen i Hobro syd. Her ejer en af de gode og trofaste sponsorer, direktør Svend Møller Hansen, DS Koncernen, store arealer. Direktøren er selv kommet med den ide, at der på stedet anlægges de fodboldbaner, klubben så stærkt efterspørger. - Planen omfatter også opførelse af de nødvendige omklædningsfacilteter på stedet, men en renovering af klubhuset og udbygning af tilskuerfaciliteterne på Hobro Stadion indgår også i projektet, forklarer Bøje Larsen. Det sidste er nødvendigt af mange årsager. For det første er klubhuset ikke noget at prale af, og for det andet kan fodboldkampe i 2. division kun afvikles, fordi DBU har givet dispensation. Der er masser af større og mindre ting, der ikke er i orden. Eksempelvis er det et krav, at der til divisionskampe er 1000 tilskuerpladser under tag. Kunststofbane er dyr Når fodboldformanden forudser en samlet investering på måske 20 millioner kroner, er det ikke bare grebet ud af den blå luft. Det vil måske koste tre mio. kr. at istandsætte det nuværende stadion, og skønsmæssigt koster det en million kroner at anlægge en fodboldbane med almindeligt græs. En af de nye baner skal imidlertid være en kunststofbane, og en sådan størrelse koster omkring fem mio. kr. Oveni det hele kommer så udgiften til omklædningsfaciliteterne. - Det er et virkelig godt projekt, men jeg må samtidig erkende, at det kun er og bliver en halv løsning. Det optimale vil altså være baner i tilknytning til Super Arena - også ud fra et driftsmæssigt synspunkt. Vi kan være med til at gøre Super Arena rentabelt, og vi vil som klub kunne se frem til en billig opvarmning af kunststofbanen via overskudsvarmen fra Fælles Forbrænding. Der er virkelig perspektiver i et sådant projekt, fastslår Bøje Larsen.

Breaking
Dalle Valle i Aalborg konkurs
Luk